Skip to main content

eTas

Informasjon om modulbasert nettopplæring i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid (TAS).

Alle modulene i denne elæringen starter med en case eller en test. Består du casen eller testen har du de kunnskapene som er nødvendig for å kunne gjennomføre den oppmøtebaserte delen av opplæringen. Hvis du ikke består bør du lese deg opp på litteraturen og ta casen eller testen på nytt. Du kan ta casen eller testen så mange ganger du vil, men alle må gjennomføres for å få bestått. Du har et selvstendig ansvar for din egen kompetanse og det er ditt ansvar å stille forberedt til de praktiske øvelsene, dvs at du må inneha nødvendige forkunnskaper slik at du når målene med de praktiske øvelsene.

Slik gjennomfører du nettkurset

Det tar omtrent to timer å gjennomføre alle modulene i elæringen, men du trenger ikke å ta hele på en gang.

Alle hjelpemidler er tillatt og du finner alt fagstoff og lenker til aktuelt fagstoff i alle modulene.

Du gjennomføre en og en del før du kan åpne neste.

Når du har gjennomført nettopplæringen har du nok basiskunnskaper til å gjennomføre den oppmøtebaserte delen av opplæringen som vil bli arrangert av din arbeidsgiver lokalt i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA).

Det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser til alle modulene i henhold til Norsk kvalifikasjonsrammeverk.

Her er kurset: https://www.akuttportalen.no

Lykke til med TAS-utdanningen!

Trener for å være gode sammen når det gjelder