Stiftelsen Norsk luftambulanse

Julen handler om de du er glad i

Vi jobber for bedre behandling dersom du eller dine kjære blir hardt skadet eller akutt syke.

Ditt bidrag kan bedre den medisinske behandlingen utenfor sykehus. Gi din støtte til vårt livsviktige arbeid denne julen.