Skip to main content
To personer sitter ved et bord og skriver

Hvordan sikre at du
får fordelt dine verdier
slik du ønsker?

Om testament

Et testament er en disposisjon som tar sikte på å fordele din formue etter din død. Hvis du ikke skriver testament, er det bestemmelsene i arveloven som avgjør fordelingen av det du etterlater deg. Det er dermed kun om du ønsker å påvirke fordelingen av dine eiendeler etter din død at det er nødvendig å skrive testament. Testamentet kan du skrive på egen hånd eller ved hjelp av en advokat.

Om fremtidsfullmakt

I ulike livsfaser kan det oppstå behov for å få hjelp. En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og dine personlige interesser dersom du ikke blir i stand til dette selv.

Alle myndige personer kan opprette fremtidsfullmakt. Du kan selv skrive en fremtidsfullmakt, men om du ønsker hjelp og veiledning for å være sikker på at den dekker alle dine fremtidige behov bør du kontakte en advokat.

Fremtidsfullmakten bør dateres. Den skal være skriftlig, undertegnet og bekreftet av to vitner over 18 år. Begge vitnene må være til stede med fullmaktsgiver når dokumentet signeres.

Trenger man et testament om man har fremtidsfullmakt?

Ja, det anbefales et testament selv om du har skrevet fremtidsfullmakt. Mange vil ha behov for begge deler, ettersom dette er to forskjellige typer disposisjoner. Fremtidsfullmakten trer som oftest i kraft når fullmaktsgiver på grunn av demens eller alvorlig svekket helse ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser, og opphører ved fullmaktsgivers død. Testamentet derimot trer i kraft ved dødsfallet.

fremtidsfullmakt

Les hvordan du kan lage en fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål. Dersom man ikke er i stand til å ivareta egne interesser må noen andre gjøre det, enten en verge eller en fullmektig. Det er viktig at fullmakten er tilpasset din situasjon og dine ønsker, samt at den følger kravene til innhold og utforming.

Illustrasjonsbilde: Bilde av et tre men solskinn

Eksempel på fremtidsfullmakt

Dette eksemplet er kun ment som et utgangspunkt og må tilpasses hver enkelt person.

Eksempel på fremtidsfullmakt

Illustrasjonsbilde Testament

Bestill brosjyre om testament og fremtidsfullmakt