Skip to main content
Portrett av to frivillige i Stiftelsen Norsk Luftambulanses regionråd.

Frivillighet styrker luftambulansetjenesten

Det nytter å engasjere seg for en slik frivillig organisasjon. Frivillighet styrker tjenesten.

Ida Lise Salberg og Steinar Aardalen Frydenlund har en viktig oppgave. De representerer støttemedlemmene og giverne i to av regionrådene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er inndelt i fem regioner; øst, vest, sør, midt og nord. Rådene er rådgivende organ for Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og er høringsinstans når det gjelder viktige saker i organisasjonen.

Ida Lise Salberg er nestleder i region Midt-Norge.

– Jeg er utrolig stolt over å vær en del av det frivillige apparatet til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Som støttemedlemmer er vi med på en folkedugnad som redder liv. Selv prøver jeg å gjøre arbeidet vårt kjent i min omgangskrets, og jeg er på stands og har deltatt på folkemøter.

Steinar Aardalen Frydenlund er leder for region Sør.

– Dette er noe jeg brenner for, og det er svært givende å være lokal ambassadør for en slik frivillig organisasjon. Jeg har siden 90-tallet engasjert meg i at det skal komme en luftambulansebase i Indre Telemark, eller Indre Agder. Vi har stått på, vært på folkemøter og informert. Nå håper vi å få dette til i løpet av noen få år, forteller Frydenlund.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Marius Romslo: marius.romslo@norskluftambulanse.no

Retningslinjer for regionene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse