Skip to main content

Gjenoppliving og oppvarming av nedkjølte pasienter

Det skal ikke mye kulde til før en pasient kan bli kraftig nedkjølt. Fall i havet eller ulykker på land kan gjøre en pasient livstruende kald og føre til såkalt hypotermi. Derfor forsker stipendiat Jan Harald Nilsen for å gi nedkjølte pasienter best mulig behandling, og hindre at hjertet stanser når kroppen varmes opp.

Luftambulansecrew på snødekt fjell foran helikopteret.
Jan Harald Nilsen

Hypotermi

Jan Harald Nilsen

jan.harald.nilsen@norskluftambulanse.no

Periode
Pågående
Hovedveileder
Torkjel Tveita
Samarbeids­partnere
Universitetssykehuset Nord-Norge og UiT Norges arktiske universitet

Hva forsker du på?

Jeg forsker på hvordan vi best mulig måte håndterer gjenoppliving og oppvarming av en nedkjølt pasient, en som har hypotermi.

Hvordan vil du finne ut av det?

Jeg jobber med en dyremodell for aksidentell hypotermi, noe som betyr nedkjøling etter en ulykke. Målet er å studere hvordan kroppen reagerer på oppvarming, hva som skjer med blodomløplet og om det oppstår såkalt revarmingssjokk slik at hjertet stanser under gjenoppvarmingen.

Jeg har gjort et arbeid med rotter hvor vi undersøkte hvordan sirkulasjonssystemet fungerte ved gjenoppvarmaing fra hypotermi.

Nå jobber jeg med en grisemodell. Den kjøles ned, hjertet stanses, den får avansert hjerte-lungeredning i tre timer før vi gjenoppvarmer den på hjerte-lungemaskin eller på annen måte.

Hvordan kan forskningen din bidra til å gjøre luftambulansetjenesten eller pasientbehandlingen bedre?

Det vil kunne påvirke hvordan vi håndterer nedkjølte pasienter. Forskningen kan gjøre luftambulanselegene i bedre stand til å avgjøre hvor pasientene skal fraktes, om de skal flys til til lokalsykehus eller direkte til sentralsykehus. Resultatene fra forskningen kan også påvirke hvordan nedkjølte pasienter skal varmes opp.

Hvorfor forsker du på dette?

Norge har en lang kystlinje og arktisk klima. Mange arbeider i fiskeriene eller i annen offshore-industri. Ulykker skjer, og det er viktig at vi tar ansvar og driver forskningen fremover slik at de som kan reddes, blir reddet.

Relaterte saker: