Stiftelsen Norsk luftambulanse

Allergisjokk – symptomer og førstehjelp

Enkelte ganger kan en allergisk reaksjon bli alvorlig. Lær deg symptomer og førstehjelp ved allergisk sjokk.

De fleste allergiske reaksjoner er forholdsvis uskyldige, og kan ofte behandles effektivt med medisiner. Men for enkelte kan en allergisk reaksjon bli så kraftig at situasjonen kan bli livstruende. Dette kalles allergisk sjokk eller anafylaktisk sjokk.

Symptomer på allergisk sjokk
Et allergisjokk kan utvikle seg raskt og inkludere flere og noen ganger alvorlige symptomer. Personen kan begynne å klø, føle seg svimmel og generelt dårlig. Personen kan også føle seg varm og kaldsvette, bli blek og oppleve kvalme og brekninger. Videre kan det oppstå astmalignende pustevansker med hosting, tung pust og kraftige pipelyder fra lungene. Symptomene kan også komme fra hjertet med kraftig trykkfølelse i brystet og hjertebank. Uten behandling kan tilstanden føre til krampeanfall, nedsatt bevissthet og i verste fall åndedrettsstans og hjertestans.

Førstehjelp når pasienten er ved bevissthet

  1. Hvis vedkommende får alvorlig pustebesvær, la vedkommende sitte godt, halvt oppreist. Kjenner du til hva personen er allergisk mot, forsøk å fjerne det som utløser anfallet om. Slik hindrer du unødig forverring.
  2. Pasienter som har kjent allergi har ofte adrenalinpenn med seg. Dette er engangssprøyter som er klare for bruk. Hvis pasienten ikke kan sette sprøyten selv, er det viktig aten annen gjør det. Følg bruksanvisningen på pakningen.
  1. Ring medisinsk nødtelefon 113 og motta råd og videre hjelp. Følg med på pasienten, sjekk at vedkommende fremdeles er bevisst, har frie luftveier og puster.

Førstehjelp når pasienten er bevisstløs
Bevisstløse pasienter skal ligge i sideleie for å sikre pusten best mulig. Ring nødtelefon 113 og observer om pasienten puster hele tiden mens du venter på profesjonell hjelp. Hvis pasienten ikke puster, må du umiddelbart starte med hjerte-lungeredning med 30 brystkompresjoner og to munn-til-munn-innblåsninger.

Kraftige lokale reaksjoner
I de verste tilfellene kan allergiske reaksjoner utvikle seg til anafylaktiske sjokk. Det som derimot er mer vanlig er at man får en kraftig, lokal reaksjon. Det kan for eksempel skje ved vepsestikk. Hvis det skjer i halsen eller munnen, kan det være alvorlig. Et vepsestikk i munnen kan føre til at man hovner opp og får problemer med å puste. Hvis man tygger noe man er svært allergisk mot, kan man få hevelser i munn/hals. Førstehjelp kan være å suge på en isbit. Dette gjelder bare dersom pasienten er våken og klar. Du må ikke legge noe i munnen på mennesker med nedsatt bevissthet. Ring 113.

Personer som risikerer å få alvorlige allergiske reaksjoner vet ofte om det. De kjenner kanskje symptomene godt og kan fortelle hva som skjer. Dette gir et godt utgangspunkt for å kunne sette i gang behandling og tilkalle hjelp.