Skip to main content
Bilde av drone i lufta. Norsk luftambulanse og Avinor samarbeider om et nytt dronevarslingssystem, som gir helikopterpiloter varsel dersom de flyr i nærheten av droner.

Registrer dronen din digitalt

Nå kan du registrere dronen din digitalt når du skal fly. Det gjør luftrommet tryggere.

Bilde av drone i lufta. Norsk luftambulanse og Avinor samarbeider om et nytt dronevarslingssystem, som gir helikopterpiloter varsel dersom de flyr i nærheten av droner.

Rundt 500 000 nordmenn eier en eller flere droner. Når disse opererer i ukontrollert luftrom, er dette i det samme luftrommet som for eksempel luftambulansen opererer i. 

Trenden på antall kommersielle og private dronebrukere er økende. Droneoperasjoner som ikke er registrert medfører en stor fare for flysikkerheten.

I samarbeid med Avinor ønsker vi nå å gjøre det tryggere å fly drone og enklere å registrere den før du skal ut og fly.

Slik fungerer systemet

Tidligere måtte profesjonelle droneoperatører varsle via telefon og mail til nødmeldesentralene og direkte til luftambulansebasene. Denne informasjonen ble manuelt notert ned og ikke synliggjort i kartsystem. På bakgrunn av dette utviklet Norsk Luftambulanse en enkel måte å registrere droneoperasjonen som en funksjon i HemsWX.  
 
Samarbeidet mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Avinor går ut på å teste overføring og verifisering av dronedata fra Ninox drone til HemsWX (se faktaboks).
 
Målet er å øke sikkerheten i luftrommet, spesielt i ukontrollert luftrom. Uavhengig om droneflyvningen er registrert i HemsWX eller i Ninox drone, vil registreringen vil bli synlig i kartet for alle brukere av HemsWX. Det vil være til stor hjelp ved planlegging av flyvning for Norsk Luftambulanse og luftambulansekoordinatorene ved nødmeldesentralene.  

Slik ser droner ut i HemsWX når de er registrert i systemet
Person flyr drone i vinterlandskap. Foto: Charl van Rooy
Person flyr drone i vinterlandskap. Foto: Charl van Rooy

Slik registrerer du din drone

Alle som skal fly innenfor 5-kilometersonen til lufthavner skal registrere seg på Ninox drone.

Profesjonelle aktører oppfordres til å registrere seg på support@hemswx.no for å få tilgang til HemsWX, og deretter legge inn alle droneoperasjoner. 

Fritidsdronepiloter oppfordres til å registrere droneoperasjonen i Avinors Ninox drone, slik at disse blir synlige for bemannet luftfart via HemsWX.  

Les mer om droner

På Avinor og Luftfartstilsynets hjemmesider finner du nyttige og oppdaterte føringer om hvordan du forholder deg til regelverket.

00 / 00
00 / 00