Stiftelsen Norsk luftambulanse

Kristin Tønsager

Hva forsker du på?
Jeg forsker på dokumentasjonskvalitet i legebemannet utrykningstjeneste. Dokumentasjon er lovpålagt, men for å kunne finne ut hvordan det går med pasientene våre og hva slags behandling som er best, er det viktig å registrere de riktige dataene. Jeg lurer på hvor mye data vi egentlig greier å samle inn når vi behandler akutt syke og skadde pasienter, og hvor god kvaliteten på disse dataene er.

Hvordan vil du finne ut av det?
Jeg vil teste om det å bruke en mal for dataregistrering er en god måte å samle data på med tanke på hvor mye data vi greier å samle inn, samt hvordan kvaliteten på dataene er. Ut fra kunnskapen som kommer fram vil malen som testes bli revidert så den blir enda bedre egnet til å samle inn data.

Videre vet vi at hva en pasient feiler fra før har noe å si for hvordan det går med vedkommende. Jeg vil finne ut om luftambulanseleger greier å bruke et score-system som gjør at vi kan ta høyde for hva pasienten feiler fra før når vi skal forske på hva slags behandling som er best for pasienten.

Jeg vil også gå gjennom alt som er skrevet og publisert om dokumentasjonskvalitet i legebemannet utrykningstjeneste. Dette vil bli oppsummert og jeg vil forsøke å finne ut hva som hindrer og hva som fremmer at vi får tak i viktige data.

Hvorfor er dette viktig?
Det er viktig for å gi oss et godt grunnlag for videre forskning. Å ha god kvalitet på dataene vi samler inn, samt sikre at vi samler inn det vi trenger for å få svar på spørsmål vi lurer på, er viktig for å i framtiden kunne gi pasientene enda bedre kunnskapsbasert behandling. Ved å finne ut hva som hemmer og hva som fremmer god dokumentasjonskvalitet kan vi sette inn tiltak som gir oss bedre data.

Hvordan kan forskningen være nyttig for LAT, pasientene eller prehospital medisin?
God dokumentasjonskvalitet er viktig for senere forskning. Vi kan få bedre og riktigere svar på det vi lurer på. Dette er viktig både for pasientene og for luftambulansetjenesten.