Stiftelsen Norsk luftambulanse

Jo Røislien

Statistiker Jo Røislien har ansvaret for metodeveiledning av alle SNLAs forskere, og utvikler samtidig nye statistiske metoder for det prehospitale forskningsfeltet.

Valg av metode står helt sentralt i forskning. Diskusjonene rundt et forskningsarbeid er direkte avhengig av resultatene, og resultatene er direkte avhengig av metoden man har brukt. Uten korrekt valg av metode faller dermed hele forskningsprosjektet sammen. Det er derfor helt sentralt at metodene som brukes passer til problemstillingen, at datamaterialet samles inn på en slik måte at det faktisk kan besvare spørsmålet man stiller, at metoden er tilpasset datamaterialets form og at metodene er robuste og valide.

Bruk av statistikk i medisinsk forskning regnes som en av de ti viktigste milepælene i medisin de siste tusen årene. Og kravene til metode skjerpes stadig. Når forskning blir mer og mer spesialisert, blir samtidig forskningsmetode mer og mer avansert. Jo Røislien er mannen som skal sørge for at SNLAs forskning holder metodisk mål, slik at man kan stole på resultatene man kommer fram til i de ulike forskningsprosjektene.