Stiftelsen Norsk luftambulanse

De viktige akutthjelperne

Over hele landet redder lokale brannmannskaper liv. Når de kalles ut, er de hos pasienten i snitt 16 minutter før lege og helsepersonell.

Derfor har Stiftelsen Norsk Luftambulanse i ti år kurset brannfolk over hele landet i førstehjelp, slik at de kan gi livsviktig hjelp til pasienter frem til ambulansen kommer.

Ditt bidrag gjør at vi kan fortsette å gi denne viktige opplæringen til brannmannskapene. Det vil gi økt trygghet for deg og dine nærmeste.