Skip to main content
Utviklingshelikopteret flyr over snødekt fjell-landskap

Studentmedlemskap

Støtte­medlem­skap for studenter

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Som studentmedlem vil du bidra til vårt arbeid. Vi jobber for at alle som er akutt syke og alvorlig skadde skal få raskere og riktigere medisinsk hjelp, uansett hvor i Norge de er.

Vi er en ideell organisasjon som jobber for å flytte avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten. I over 40 år har vi talt pasientenes sak og sørget for nye løsninger. Over 300 000 støttemedlemmer og bedrifter er med på folkedugnaden om å utvikle luftambulansetjenesten til å bli enda bedre.

Dette går støtten til

Doktorgradsstipendiat i helikopterkabin under øvelse med spedbarn i kuvøse

Forskning

For å få en bedre luftambulansetjeneste trenger vi å forske – forske på pasientbehandling, nye prosedyrer, systemer og medikamenter. Dette gjør vi i tett samarbeid med helseforetak og universiteter over hele landet.

Med 31 doktorgradsstipendiater og 19 andre forskere er Stiftelsen Norsk Luftambulanse et av Europas største forskningsmiljøer på akuttmedisin utenfor sykehus. Vi forsker på hvordan flere liv og mer livskvalitet kan reddes for pasienter som rammes av ulykker eller blir akutt syke utenfor sykehus. Derfor kaster vi oss over eksisterende og nyskapende behandlingsmetoder, rutiner og samarbeidsmodeller og forsker frem grunnlag for videre utvikling av luftambulansetjenesten

Pilot Jens Fjelnset monterer nok et værkamera

Utvikling og innovasjon

Vi jobber for at syke og skadde pasienter skal få best mulig behandling. Derfor har vi til enhver tid en rekke innovasjonsprosjekter gående. Målet er at løsningene skal tas i bruk og gjøre luftambulansetjenesten enda bedre.

Kompetanseheving

Høy kompetanse i nødetatene er viktig. Det vet alle som har opplevd å bli akutt syk eller skadet. Ny kunnskap må deles. Derfor bruker vi drøye 50 millioner kroner i året på kompetanseheving for luftambulansepersonell, ambulansearbeidere, politi og brannvesen. Alt gjør vi for at vi sammen skal bli bedre, og sammen redde flere liv.

Medarbeidere fra Norsk Luftambulanse foran utviklingshelikopteret

Studentmedlemskap

Andre måter å støtte vårt arbeid

Hånd holder frem telefon med 113-appen oppe

Hjelp 113

Denne appen skal hjelpe deg å varsle raskt til riktig nødetat når noe skjer. Det kan spare viktig tid.

Hjelp 113 samler alle nødnumrene på ett sted, viser deg koordinatene dine og hvor nærmeste hjertestarter befinner seg til enhver tid.

Akutt-ABC

Akutt-ABC

Vet du hva man gjøre hvis man kommer først til en trafikkulykke?
Kjenner du igjen et hjerneslag?
Hva skal man gjøre om noen ikke puster?
Hvordan håndterer man en hjertestans?

Gjennomfør vår digitale kurs i førstehjelp. På den måten er du bedre forberedt dersom du møter på en alvorlig situasjon der liv og helse er i fare.

Nødplakat

Når det haster kan minutter være forskjellen på liv og død. Nødplakaten skal hjelpe deg å varsle raskt til riktig nødetat når noe skjer. Det kan spare viktig tid.

Nødplakaten gir deg oversikt over alle nødnumrene, koordinatene der du er og en oversikt over hvilke symptomer du alltid skal ta på alvor. Lag gratis nødplakater og heng opp hjemme, på hytta, jobb o.l.