Skip to main content

Luftambulanens utviklingshelikopter fotografert ved Brønnøysund

Skattefradrag

All støtte gitt til Stiftelsen Norsk Luftambulanse på 500 kroner eller mer i løpet av et kalenderår meldes automatisk inn til Skatteetaten. For å rapportere inn må vi ha ditt fødselsnummer.

Organisasjoner som er godkjent etter skattelovens §6-50, som gir giverne fradrag for frivillig støtte, er pålagt å innrapportere fødselsnummer på hver bidragsyter. Skatteforvaltningsloven § 7-10 punkt 1c) fastslår at organisasjonene har opplysningsplikt om støtte som gir rett til fradrag. Opplysningsplikten kan ikke fravikes med mindre giveren ikke ønsker innrapportering.

Om vi ikke hadde ditt fødselsnummer fra før av, har vi innhentet dette etter godkjenning fra Folkeregisteret/Skatteetaten. Fradragsberettiget beløp vil fremkomme i post 3.3.7 i skattemeldingen.    

Dersom du ikke ønsker skattefradrag på din støtte til oss, kan vi registrere din reservasjon mot dette. Det gjøres ved å ta kontakt med oss på 64 90 43 00 eller sende en e-post til: post@norskluftambulanse.no 

Reservasjonen vil da gjelde støtte betalt i 2020 og fremover.

Årsoppgave

I begynnelsen av hvert år sender vi ut årsoppgave over fjorårets støtte til de av våre givere som har bidratt med kr 500 eller mer. Dette er vi pålagt av Skattedirektoratet. Årsoppgaven inneholder informasjon om beløpet du har gitt til oss i løpet av det foregående kalenderår. 

Lenke til årsoppgave sendes via e-post og SMS, og er tilgjengelig på Min Side.

Har du ikke fått årsoppgaven?

Det kan være at vi har feil adresse. Ta kontakt med Giverservice på telefon: 64 90 43 00 eller epost: post@norskluftambulanse.no

Mangler beløpet på din selvangivelse?

Det kan være at vi mangler fødselsnummer eller organisasjonsnummer (bedrift). Ta kontakt med Giverservice på telefon 64 90 43 00.

Hvilke gaver gir ikke rett til skattefradrag?

Gaver gitt via Vipps og Facebook gir ikke automatisk skattefradrag. Dette er fordi Stiftelsen Norsk Luftambulanse ikke mottar personopplysningene til giver av støtten. Donasjoner som har blitt gitt anonymt gir heller ikke rett til skattefradrag.  

Hvis du har gitt en donasjon til Stiftelsen Norsk Luftambulanse via Vipps eller Facebook, og ønsker skattefradrag for bidraget, kontakt Giverservice på telefon 64 90 43 00 eller info@norskluftambulanse.no. Ha dokumentasjon på støtten klar (skjermbilde/kvittering) slik at vi raskere får hjulpet deg. 

Innsamlinger

Innsamlinger (for eksempel via Facebook) er ikke fradragsberettiget. Å samle inn penger innebærer at en rekke andre mennesker har bidratt, og det blir da feil å gi skattefradrag til initiativtaker for hele beløpet.

For ordens skyld så kommer skattefradraget fra det offentlige, og ikke fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Din støtte til oss går i så måte uavkortet til det gode formål med å redde liv og helse.   

Igjen, tusen takk for din støtte.