Stiftelsen Norsk luftambulanse

Luftambulansetjenesten i Norge består av både legehelikopter og ambulansefly. Norsk Luftambulanse AS flyr legehelikoptrene

Her kan du lese mer om hvem som har ansvar for de ulike delene av tjenesten.

Luftambulansetjenesten har siden 1988 vært organisert og finansiert av staten gjennom selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste HF, som eies av de fire regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten yter spesialisert akuttmedisin, og er en integrert del av den offentlige akuttmedisinske beredskapen.

Medisinsk og operativt ansvar

Helseforetakene har det medisinske ansvaret, og stiller med leger og sykepleiere. Luftambulansetjenesten HF har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten. Den operative delen av tjenesten settes ut på anbud.

Operatører

Luftambulansetjenesten HF har per i dag kontrakt med to operatører:

Norsk Luftambulanse AS opererer fra 1. juni 2018 alle landets tolv baser med legehelikoptre.

Fra 1. juli 2019 opererer Babcock Scandinavian Air Ambulance AS alle landets ambulansefly.

Legehelikopter

Legehelikoptre er lokalisert på tolv steder: Tromsø, Brønnøysund, Ålesund, Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Ål, Lørenskog, Dombås og Evenes. Basen i Lørenskog har to helikoptre. Ved samtlige baser er det døgnkontinuerlig beredskap. Legehelikoptre er bemannet med flyger, redningsmann og anestesilege, og er utstyrt med avansert medisinsk utstyr.

Ambulansefly

Ambulansefly er lokalisert på syv steder og opereres av Babcock Scandinavian Air Ambulance AS: Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen, med til sammen ni fly i tjeneste. Basene Alta og Gardermoen har to fly hver.

Redningshelikoptre

Helse- og omsorgsdepartementet har avtale med Justis- og beredskapsdepartementet om at redningshelikoptrene kan benyttes til luftambulanseoppdrag dersom ikke søk- og redningsoppdrag må prioriteres foran. Basene for redningshelikopter er på seks steder (Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola og Rygge). Også disse har døgnkontinuerlig beredskap.

Legebiler

Alle baser for legehelikopter og redningshelikopter har legebil i tillegg til helikoptre. Disse brukes ved hendelser i nærområdet eller når dårlig vær forhindrer bruk av helikopter. Legebilene har vært finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjennom 40 år, men fra 1. juni 2018 overtok staten bilene ved alle landets legehelikopterbaser. Stiftelsen Norsk Luftambulanse fortsetter å finansiere legebilene ved landets redningshelikopterbaser.