Skip to main content
Penn mot papir

Om å skrive et testament

Hva må med om din siste vilje skal være gyldig?

Det er visse formkrav som må være oppfylt for at testament skal være gyldig.

Å skrive testament er langt enklere enn det de fleste tror

Hvordan testamentet utformes eller hva man skriver er ikke lovregulert. Det er kun bestemte krav til vitner og form som må være på plass. Hovedformålet med et testament er å bestemme hva som skal skje med dine verdier den dagen du dør. Har du ikke et testament er det arveloven som bestemmer hva som skal skje med dine verdier den dagen du dør.

Men det er ikke alltid loven vil dele dine verdier slik du ønsker eller som du mener er mest rettferdig den dagen du dør. Og det er her testamentet kommer inn – da er det du selv som bestemmer hvem som skal overta dine verdier. Du kan testamentere bort hele din arvelodd til en bestemt person, en organisasjon eller en andel (prosent) av det du etterlater deg til ulike personer.