Skip to main content

Stiftelsen Norsk Luftambulanses utviklingshelikopter flyr over norsk natur

Foto: Thomas T. Kleiven

En anerkjennelse av Norsk Luftambulanses arbeid

Onsdag 3. juli ble det klart at regjeringen åpner opp for en direktetildeling av operatøransvaret for legehelikoptertjenesten til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Regjeringen ønsker dermed å fjerne anbudsordningen.

Publisert: 04.07.2024

– Dette er et viktig steg i riktig retning mot å sikre en fortsatt stabil og trygg luftambulansetjeneste, til fordel for pasientene og de ansatte i tjenesten. Et offentlig-ideelt samarbeid vil gi en god synergi mellom helseforetakenes sørge-for-ansvar og Norsk Luftambulanses erfaring i luftambulansetjenesten, og evne til å drive innovasjon og utvikling. Dette er i tråd med politiske målsetninger om å styrke de ideelles andel innen helsesektoren, sier Stephen J.M. Sollid, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Livsviktige tjenester skal ikke ut på anbud. Derfor er vi godt fornøyd med at regjeringen åpner for direktetildeling av ambulansehelikoptertjenesten.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Regjeringen skriver i sin pressemelding at de har gitt de fire regionale helseforetakene i oppdrag å kartlegge hvordan arbeidet med en direktetildeling kan innrettes, og gjennom dette forberede forhandlinger for å vurdere en eventuell direktetildeling av operatøransvaret i ambulansehelikoptertjenesten til Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Dersom kostnadene viser seg å være vesentlig høyere enn nullalternativet, skal det gjennomføres en ordinær anskaffelse, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Portrett av generalsekretær Stephen J.M. Sollid fra 2021, da i stillingen som sjeflege for stiftelsen
Portrett av generalsekretær Stephen J.M. Sollid fra 2021, da i stillingen som sjeflege for stiftelsen. Foto: Thomas T. Kleiven

Positive signaler

Norsk Flygerforbund kaller det et viktig skritt mot en trygg og forutsigbar luftambulansetjeneste.

– Slik forslaget er fra regjeringen gir det rom for kontinuerlig utvikling og forbedring av luftambulansetjenesten, sier forbundsleder Synnøve Egeness Lilleli i pressemeldingen.
 
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) er også tilfreds med signalene fra helseministeren.

– Livsviktige tjenester skal ikke ut på anbud. Derfor er vi godt fornøyd med at regjeringen åpner for direktetildeling av ambulansehelikoptertjenesten. Det er et viktig gjennomslag for Sykepleierforbundet, sier Larsen.

«Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier Norsk Luftambulanse Helikopter, som i dag er operatør i ambulansehelikoptertjenesten, etter anbudskonkurranse. Stiftelsen og deres operatørselskap har levert gode operatørtjenester og bidratt vesentlig i utviklingen av den gode kvaliteten i tjenesten», skriver regjeringen videre i sin pressemelding.

– Vi er takknemlige for at regjeringen anerkjenner vår 45 år lange erfaring med å drive luftambulanse. Det betyr også at de ønsker å bygge videre på det gode samarbeidet vi har hatt med staten siden 1988, og det setter vi svært stor pris på. Vi skal være en ansvarlig part i det videre arbeidet med å oppfylle regjeringens oppdrag. Vår målsetning er å få til en tjeneste av høy kvalitet som er kostnads- og ressurseffektiv, i samarbeid med egne ansatte, helseforetakene og fagforeninger, sier Sollid.

Folkedugnaden må fortsette

Generalsekretæren påpeker at dette er en anerkjennelse av en stor folkedugnad.

– Vi støttes av hele 300 000 nordmenn. Det betyr at vi årlig kan bruke 275 millioner kroner på å gjøre luftambulansetjenesten bedre, gjennom forskning, innovasjon, utvikling og kompetanseutvikling, slik at luftambulansetjenesten blir stadig bedre. For å fortsette med dette arbeidet, er vi helt avhengige av at den økonomiske støtten fra det norske folk fortsetter.
 
Hver ekstra krone fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse eller datterselskapene går tilbake til tjenesten.