Skip to main content

Lederskifte i Norsk Luftambulanse AS

Rune Midtgaard fratrer som administrerende direktør i NLA AS. Leif Olstad er konstituert som administrerende direktør inntil en ny leder er ansatt. Olstad kommer fra stillingen som Ground Operations Manager i selskapet.

Styret i NLA AS og administrerende direktør Rune Midtgaard er kommet til enighet om at han fratrer som leder i selskapet 30. september. Midtgaard har ledet Norsk Luftambulanse AS gjennom en svært viktig periode da selskapet etablerte nye baser etter å ha vunnet kontrakten for drift av alle de tolv legehelikopterbasene i landet. Under Midtgaards ledelse har NLA AS også utvidet driften fra tre til fire baser i Danmark. I tillegg etablerte selskapet i sommer beredskap på den midlertidige legehelikopterbasen i Kirkenes på oppdrag fra Statens Luftambulansetjeneste.

– Rune Midtgaard har vært en svært dyktig leder for selskapet i arbeidet med å etablere nye baser og gjøre Norsk Luftambulanse AS i stand til å levere på ny kontrakt fra 2018. Under hans ledelse har selskapet fått nye oppgaver og lykkes i å levere beredskap i en komplisert overgangsperiode. Nå går selskapet inn i ny fase som fordrer en annen type lederkompetanse, og vi vil takke Midtgaard for innsatsen gjennom de fire årene han har ledet selskapet, sier styreleder i Norsk Luftambulanse AS, Gro Brækken.

Rune Midtgaards oppdrag fra styret da han tiltrådte høsten 2016 var å implementere ny kontrakt med Luftambulansetjenesten HF med oppstart sommeren 2018, samt å iverksette en nødvendig utvikling av selskapets organisasjon.

– Vi har gjennomført en total utskiftning av helikopterflåten, 40% økning i bemanningen og opplæring av alt teknisk og operativt personell i ny helikopterteknologi, samtidig som det er levert beredskap med over 99% tilgjengelighet på tidligere kontrakt. Selskapet har fått en ny og mer robust organisasjon og ledelsesstruktur, som er mer tilpasset selskapets størrelse og kompleksitet. Det er vemodig å forlate en ekstremt operativ organisasjon som jeg har stor respekt for, og som jeg har blitt svært glad i, sier Rune Midtgaard.

Driften av Norsk Luftambulanse AS er en del av Stiftelsen Norsk Luftambulanses formålsarbeid med å fremme prehospital avansert akuttmedisin i Norge.

Styret starter nå prosessen med å finne den rette personen for å lede selskapet inn i en ny og viktig fase der målet er å sikre pasientene en best mulig luftambulansetjeneste og fortsatt trygge arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø for de ansatte.