Skip to main content
Helikopter i ferd med å lande

Å fly de aller minste pasientene

Å fly de minste og sykeste pasientene er blant de mest krevende oppdragene luftambulansen har. Hvordan kan vi ta best mulig hånd om barna som er nyfødt, for tidlig født eller har medfødte sykdommer? Det vil luftambulanselege og stipendiat Marit Bekkevold finne ut.

Min doktorgrad: I hvert magasin kan du lese om en av de 27 doktorgradsstipendiatene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Publisert: 19.05.2020 – Sist oppdatert: 30.06.2022

Tekst: Vibeke Buan
Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Hva forsker du på?

Stipendiat Marit Bekkevold
– Alt legene skal gjøre underveis blir ekstra krevende når pasientene er så små, sier luftambulanselege og stipendiat Marit Bekkevold. Foto: Vibeke Buan

Jeg forsker på transport av nyfødte og for tidlig fødte barn som trenger behandling av spesialister på nyfødtintensivmedisin. Mange av spedbarna er alvorlig syke. De må ha nøye oppfølging og behandling under transporten. De må flyttes i all slags vær, ofte i kuvøse i helikopteret, og transporten er en påkjenning for barna. Hvordan kan vi gjøre det så skånsomt og trygt som mulig? Det ønsker vi å finne ut.

Hvordan skal du finne ut av det?

Vi skal beskrive dagens praksis, med bakgrunn i tall fra luftambulansebasen på Lørenskog. Der er det utført rundt 2500 transporter av nyfødte fra 1999 til 2019. Det er transporter inn til universitetssykehusene og tilbakeføring av barn til lokalsykehusene.

Luftambulansen har stadig flere oppdrag med transport av nyfødte, for tidlig fødte eller syke barn. Men hvordan mønsteret utvikler seg vet vi for lite om. Derfor skal vi også prøve å tallfeste utviklingen. Hvor gamle er disse minste pasientene? Hvor store er de? Hvilke tilstander har de? Hvilken behandling får de underveis?

Hvorfor er dette viktig?

Å transportere de minste og sykeste pasientene er noe av det mest utfordrende vi gjør i luftambulansen. De minste barna kan veie 500 gram. Mange har komplekse medfødte tilstander som kan behandles hvis barna blir transportert til riktig sted raskt nok. Alt legene skal gjøre underveis blir ekstra krevende når pasientene er så små. Det er vanskeligere å sikre frie luftveier, holde barna varme og sikre tilgang til vener for å gi medisiner. Ting kan endre seg raskt, og det kan oppstå komplikasjoner.

De minste barna kan veie 500 gram. Mange har komplekse medfødte tilstander som kan behandles hvis barna blir transportert til riktig sted raskt nok.

Luftambulanselege Marit Bekkevold

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasientene eller prehospital medisin?

Nyfødtomsorgen i Norge er mer sentralisert enn før. Antallet slike transporter har derfor økt, og vil nok fortsette å øke. Da er spørsmålet hvordan vi skal gjøre transporten best mulig.

Prosjektet er et samarbeid med Nyfødtintensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus.