Skip to main content

Nominer kandidat til Marit Ribes Minnepris

Det er mulig for alle norske statsborgere å foreslå kandidater til prisen. Kriteriene definert under må være oppfylt og begrunnet.

Tildelingskriterier

Marit Ribes Minnepris skal kunne deles ut til personer som har utvist et særlig stort engasjement for å fremme akuttmedisin, i henhold til egne kriterier utarbeidet for dette. Tanken er at prisen skal ha en symbolverdi, ved at den fremhever personer som ”gjør en forskjell”.

Tildeling skal skje i henhold til følgende kriterier:

  1. Kandidaten har vist et særlig stort engasjement enten gjennom lang og tro tjeneste, eller ved bidrag som har fremmet forskning, opplæring og videreutvikling innen medisin, flyoperative eller redningstekniske forhold i luftambulansetjenesten.
  2. Både operativt personell og personer som på en eller annen måte er tilknyttet eller har jobbet for å støtte luftambulansetjenesten kan nomineres.
  3. Kandidaten kan både være aktive eller ha avsluttet sin tjeneste eller yrkesaktive karriere.

Nominasjonskjema

Har du problemer med å sende inn nominasjonskjema, eller ved andre spørsmål, vennligst kontakt oss på e-post: minnepris@norskluftambulanse.no.

Nominasjonsfrist

Frist for nominasjon er 15. august 2024.

Kunngjøring og utdeling

Tildelingen offentliggjøres samme år som minneprisen deles ut. Utdelingen av prisen vil foregå etter avtale med prisvinner.

Hvem skal nomineres?

Fyll ut feltene under og trykk på «Send nominasjon» for å nominere en kandidat til Marit Ribes minnepris.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.