Skip to main content

Sykehuset ut til pasienten

Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber for at alle som er akutt syke og alvorlig skadde skal få raskere og riktigere medisinsk hjelp, uansett hvor i Norge de er.

Vi er en ideell organisasjon som jobber for å flytte avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten. I over 40 år har vi talt pasientenes sak og sørget for nye løsninger. Over 300 000 støttemedlemmer og bedrifter er med på folkedugnaden om å utvikle luftambulansetjenesten til å bli enda bedre.

Crew løper med pasient inn til sykehus

Forskning – for en tryggere framtid

Med 30 stipendiater er vi et av Europas største fagmiljø innen akuttmedisin utenfor sykehus.

Pilot går mot utviklingshelikoptert

Innovasjon – ideene våre skal fly!

Vi jobber for å finne nye løsninger slik at hjelpen blir både raskere og tryggere.

Crew trener

Kompetanseheving – vi blir bedre sammen

Ingen redder liv alene! Derfor må vi styrke hele redningskjeden med trening og ny kunnskap.