Skip to main content

Mens du venter på ambulansen

«Mens du venter på ambulansen» gir brannmenn og andre i beredskap bedre førstehjelpskompetanse slik at de kan ta hånd om alvorlig syke og skadde inntil profesjonell hjelp kommer frem. Det kan berge liv.

Publisert: 10.12.2012 – Sist oppdatert: 13.01.2022

I distriktene er det ofte store geografiske avstander og lengre responstid på ambulanseberedskap. Målet med «Mens du venter på ambulansen» er å etablere en lokal beredskap basert på brannmannskaper og helsepersonell. Disse skal kunne ta hånd om pasienten inntil profesjonell hjelp kommer fram, og ta de første livsviktige, grepene ved utrykninger. Med et finmasket akuttmedisinsk sikkerhetsnett kan pasienten i større grad sikres god og livsviktig hjelp de første kritiske minuttene.

Bedre beredskap

Prosjektet er et supplement til den allerede eksisterende beredskapen i kommunene. Mannskapene disponeres av medisinsk nødtelefon 113 og sendes ut for å yte livreddende førstehjelp og tilsyn mens pasienten venter på ambulanse eller helikopter.

Skal dekke hele Norge

Siden oppstart i 2009 er førstehjelpere i 15 kommuner i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og i Hordaland utdannet og utstyrt.  Prosjektet skal i løpet av 2013 utvides til å omfatte 40 nye kommuner og over 500 førstehjelpere i beredskap i Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Oppland, Buskerud og Aust-Agder. Målet er å dekke hele Norge.

Du som medlem kan hjelpe!

Prosjektet «Mens du venter på ambulansen» ble startet etter initiativ fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse og finansieres med midler fra medlemmene. I tillegg støttes prosjektet av Fagforbundet. Du kan bidra til at alvorlig syke og skadde får livsviktig hjelp de første kritiske minuttene!