Skip to main content
Illustrasjonsbilde Testament

Arv: Kan jeg testamentere bort så mye jeg vil?

I utgangspunktet kan du testamentere bort alt du vil, men med viktige unntak i forhold til ektefelle og livsarvinger.

Hvis du vil skrive testament som går på bekostning av arveretten (utover minimumsarven) til ektefellen din, må du informere ham eller henne om dette. Du bør sikre bevis for, for eksempel ved at ektefellen skriver «Sett» og signerer på testamentet. Selv om du informerer, vil ektefellen uansett ha krav på sin minstearv.

Hvis du vil skrive testament som går på bekostning av arveretten (utover minimumsarven) til ektefellen din, må du informere ham eller henne om dette. Du bør sikre bevis for, for eksempel ved at ektefellen skriver «Sett» og signerer på testamentet. Selv om du informerer, vil ektefellen uansett ha krav på sin minstearv. Hvis du ønsker å skrive testament, er det grenser for hvor mye du kan testamentere bort dersom du har ektefelle og/eller livsarvinger (barn, barnebarn, oldebarn osv.). Hver av disse er berettiget en minimumsarv, og om du ikke har en formue som overstiger dette, vil det heller ikke være noe til overs som kan testamenteres til andre enn ektefelle og/eller livsarvinger.

For å sikre at testamentet blir funnet etter din død kan testamentet sendes til nærmeste tingrett for oppbevaring. Tingretten vil etter dødsfallet gi de tilgodesette beskjed om testamentet.

Se domstol.no for nærmere detaljer rundt opprettelse og oppbevaring av testament og fremtidsfullmakt.

Mange ønsker å planlegge fordelingen av sine verdier. Det er derfor viktig å være klar over arvelovens regler om arv og testament. Statens arverett ble endret ved ny arvelov som trådte i kraft 01.01.20. Hvis den avdøde ikke har arvinger etter loven eller etter testament, skal nettoformuen gå til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge.

Bestill en brosjyre om testamentariske gaver