Skip to main content

Livet er den største gaven

Hver dag jobber vi for at hjelpen skal komme raskest mulig frem og at livreddende behandling skal kunne utføres på skadestedet. Da har de akutt syke større sjanse for å overleve.

En støtte til Stiftelsen Norsk Luftambulanse er et verdifullt bidrag til dette arbeidet.

Vipps oppfordring