Skip to main content

Får Luftfartstilsynets sikkerhetspris for værkameraene

Stiftelsen Norsk Luftambulanse tildeles Luftfartstilsynets sikkerhetspris 2019 for værkamerasystemet.

Hvert år deler Luftfartstilsynet ut Sikkerhetsprisen til enkeltpersoner eller organisasjoner i norsk luftfart som særlig har utmerket seg for å øke sikkerheten. I år gikk prisen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse for arbeidet med værkamerasystemet HemsWX.

– Dette er en stor ære og en stor inspirasjon for alle hos oss som jobber for trygge flyturer i allslags vær. Jeg vil rette en spesiell takk til våre 300 000 støttemedlemmer og over 3200 støttebedrifter. Uten deres bidrag, hadde det aldri blitt noe av værkamerasystemet, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk luftambulanse.

Hans Morten Lossius mottok prisen på scenen fra luftfartsdirektør Lars Kobberstad. (Foto: Eline Dalland)

Lossius mottok prisen på scenen fra luftfartsdirektør Lars Kobberstad under Luftfartskonferansen 2020 i Bodø tirsdag 28. januar.

– Stiftelsen Norsk Luftambulanse får denne prisen fordi de tilgjengeliggjør helt sentral værinformasjon og værprognoser for en mye større gruppe piloter enn de som flyr legehelikopter, og det er sikkerhetsmessig helt essensiell informasjon for flyselskapene, sier Kobberstad.

Flygernes nye øyne

For å gi pilotene et bedre grunnlag for å avgjøre om det er forsvarlig å fly, har Stiftelsen Norsk Luftambulanse siden 2013 plassert ut snart 100 værkamerastasjoner på strategiske steder rundt om i hele landet.

Ved hjelp av værkamerasystemet kan pilotene se hvordan været er på utsatte steder langs de vanligste flyrutene. Dette er verdifull informasjon for pilotene, når de skal avgjøre om det er forsvarlig å fly og velge beste rute fram til pasienten. Systemet er tilgjengelig både på storskjerm på basene og som mobilapp.

Redder liv

– Hvert sekund og minutt teller for akutt syke eller hardt skadde pasienter. Værkamerasystemet gjør at medisinsk hjelp når raskere frem til de som trenger den mest. Vi vet at dette har bidratt til å redde liv, sier Lossius.

Luftambulanse-pilot og værkamera-oppfinner Jens Fjelnset holder sitt hjertebarn: Et eksemplar av værkameraene som monteres på strategiske steder landet rundt.

Data fra stasjonene benyttes ikke bare av luftambulansetjenesten. Blant andre Politiet, 330-skvadronen og Meteorologisk institutt bruker informasjon fra værkameraene i sitt daglige virke. Alle landets AMK-sentraler og hovedredningssentralene benytter systemet. I 2019 ble systemet gjort tilgjengelig gratis også for privatflygere gjennom flyklubbene.

– Selv om formålet med værkameraene i utgangspunktet var sikkerhet for pasienter og mannskap i luftambulansetjenesten, hadde vi et moralsk ansvar for å gjøre systemet tilgjengelig også for sivil luftfart. Det har ikke kostet oss mye ekstra, og vi håper det kan bidra til å bedre flysikkerheten og dermed redde enda flere liv, sier fagsjef for HemsWX, Jens Fjelnset.

Værkamerasystemet er under kontinuerlig utvikling og utbygging. 36 nye kamerastasjoner er planlagt og flere eksisterende stasjoner skal oppgraderes med blant annet en laserbasert skyhøydemåler.