Stiftelsen Norsk luftambulanse

Hvordan behandle dype frostskader?

Er huden blek, læraktig eller har en voksaktig gulfarge uten tegn til blodsirkulasjon? Her får du råd om hva du bør gjøre hvis du eller en turkamerat får dyp frostskade.

Dype frostskader er ofte smertefritt fordi den skadde ikke har noen følelse i det kuldeutsatte hudområdet. Hvis huden i tillegg er fast og ubevegelig i forhold til vevet under, er det tegn på en dyp frostskade som også har rammet vev under huden. Dette er en alvorlig skade og skal behandles av lege på sykehus.

Dersom det er tegn til at den frostskadde er i ferd med å bli nedkjølt, ring medisinsk nødtelefon 113 umiddelbart. Deretter bør du starte med følgende tiltak:

  • Unngå at den frostskadde blir nedkjølt. Forsøk å hindre videre varmetap.
  • Vær oppmerksom på tegn til nedkjøling og husk at nedkjøling er farligere enn frostskader. Da må du varme opp den som har en frostskade.
  • Beskytt den frostskadde delen mot slag, trykk og annen påvirkning.
  • Pakk det frostskadde området forsiktig inn i mykt stoff, for eksempel en ullsokk eller lignende.
  • Hold den skadde delen i ro.
  • Start ikke med oppvarming av skaden før dere er fremme på legevakt/sykehus.
  • Dersom du ikke kan komme deg til lege eller sykehus må du vente med oppvarmingen av skaden til du er et sted der den endelige oppvarmingen kan foregå uten at det er fare for at du igjen blir utsatt for kulde.
  • På sykehus vil man behandle dype frostskader med oppvarming i vannbad på 40–42 ºC, smertelindring og grundig undersøkelse av skaden.