Skip to main content
Utviklingshelikoptret på landingsplass

Først i verden med dette helikoptret: – Dette er starten på en ny tid

Et nytt, unikt helikopter er levert til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Det er finansiert av støttemedlemmer, og skal gi pasienter enda bedre hjelp i fremtiden.

Tekst: Randi Buckley
Foto: Celian Bauduin / Airbus Helicopters

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har fått levert et H145 med fem rotorblader fra Airbus Helicopters etter to års produksjonstid. Det ble markert med en formell seremoni hos Airbus Helicopters i Donauwörth i Sør-Tyskland.

Utviklingshelikoptret er finansiert av innsamlede midler fra Stiftelsen Norsk Luftambulanses rundt 300.000 støttespillere.

Folkefinansiert helikopter
– Dette er virkelig en stor dag. For oss, men ikke minst for pasientene. Det er fantastisk at våre støttemedlemmer viser oss tillit gjennom sin støtte. Det gjør denne satsingen mulig. Denne tilliten forplikter, og vi skal forvalte dette helikopteret best mulig for pasientene, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er den første kunden i verden som får levert den nye H145 med fem rotorblader fra Airbus. Helikopteret skal bli et flyvende laboratorium og brukes som et dedikert verktøy til innovasjon, forskning og utvikling. 

Ønsker du en modell av Utviklingshelikoptret – gi et ekstra bidrag her. 

– Spesielt helikopter
Erik Normann er pilot og fagsjef for flyoperativ utvikling. Han har hentet en rekke helikoptre til den norske luftambulansetjenesten. Likevel var det en spesiell anledning da han fikk overta Utviklingshelikoptret.

– Jeg har hatt æren av å hente over 20 helikoptre her i Donauwörth. Men dette helikoptret er spesielt. Ikke bare er det det aller første H145 med fem rotorblader. Det er også det første helikopteret jeg vet om som skal dedikeres forskning og utvikling for en bedre luftambulansetjeneste i fremtiden, sier Erik Normann.

Erik Normann leder flyoperativ utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Fordi alle helikoptre i luftambulansetjenesten står i beredskap for pasientene hver dag, hele året, er muligheten for slik aktivitet svært begrenset i dag. Det er datterselskapet Norsk Luftambulanse AS som flyr disse helikoptrene på kontrakt med staten.

Stort mulighetsrom

Utviklingshelikoptret skal bidra til å spare livsviktig tid for pasientene når det står om livet.

– Vi har satt oss som mål å installere en CT-scanner som kan ta bilder av hjernen ved mistanke om hjerneslag inn i kabinen av helikopteret. Det er et ambisiøst mål, det vet vi. Vi tror at om noen år kan vi vise teknologi som vil endre behandling av hjerneslag utenfor sykehuset, sier Erik Normann.

Det er også behov for å videreutvikle og finne nye løsninger for å fly i vær som i dag hindrer helikopteret i å nå pasienten. Heis skal brukes til å teste metoder for effektiv redning av pasienter i vanskelig terreng i krevende, norske forhold.

– Utviklingshelikoptret blir et viktig verktøy for å gjøre en forskjell for pasienten og fremtidens luftambulansetjeneste. Dette er starten på en ny tid, og nå har et stort mulighetsrom åpnet seg, sier Lossius.

Helikopteret får nå installert medisinsk innredning på Norsk Luftambulanses tekniske base på Gardermoen, og settes i drift så snart dette arbeidet er ferdig.