Skip to main content

Ultralyd utenfor sykehus

Ultralydundersøkelser kan spare hardt skadde pasienter for unødig lidelse og risiko. Metoden er langt mer nøyaktig enn røntgen til å oppdage og overvåke punkterte lunger, viser forskningen til Nils Petter Oveland.

Portrett av Nils Petter Oveland

Han har sammenlignet ultralyd med de metodene som vanligvis brukes for å oppdage og overvåke punkterte lunger, en skade som er vanlig etter for eksempel alvorlige trafikkulykker.

Nesten like nøyaktig som CT

Forskningen hans viser at ultralyd er langt mer nøyaktig enn røntgen og nesten like nøyaktig som CT-scanning, som i dag regnes som ”gullstandarden” ved norske sykehus. Oveland fant ut at ultralydapparatene var i stand å oppdage selv ørsmå menger luft som var lekket ut i brysthulen.

Lommer på kun 10 milliliter ble oppdaget med ultralyd, noe som er tilnærmet likt det som kan oppdages med CT-scanner. Ved 50 milliliter var alle tilfeller av punktert lunge oppdaget med ultralyd, mens røntgen feilaktig overså hele 80 prosent.

Først når luftlommen hadde vokst seg til en halv liter, ble den godt synlig på røntgenbildet.

– Røntgen er den vanligste undersøkelsen du får på et sykehus, men den er elendig til å oppdage punkterte lunger. Her fungerer ultralyd mye bedre, forklarer Oveland, som er helikopterlege i Norsk Luftambulanse.

I motsetning til både CT og røntgen, finnes ultralydapparatene i små, bærbare varianter som legene kan ta med ut av sykehuset og til et ulykkessted eller dit hvor pasienten er.

Nest etter ribbeinsbrudd, er punkterte lunger den vanligste skaden i brystkassen hos alvorlig skadde pasienter. Uten behandling kan skaden være dødelig.

– Bruk av bærbare ultralydapparater er en nøyaktig og sikker undersøkelsesmetode for leger, forklarer Oveland.

Hans arbeid har ført til et prøveprosjekt der ultralydapparater er tatt i bruk som «visuelle stetoskop» i luftambulansen. Hvor nøyaktig ultralyd er til å oppdage luft rundt lungene har ikke vært kjent før nå.

Kan hindre unødvendige og risikable inngrep

En ultralydundersøkelse kan hjelpe legen med å stille diagnosen og dermed behandle pasienten allerede før ambulansen kommer til sykehuset. Dette kan redde liv.

Men Nils Petter Ovelands forskning viser at ultralydundersøkelser også kan spare pasienter for lidelse ved å hindre unødvendige inngrep. Behandlingen av punkterte lunger er nemlig såpass smertefull og risikabel at medisinske miljøer de siste årene har kommet fram til at pasienter som ikke absolutt trenger behandling bør få slippe, hvis skaden er liten. Punkterte lunger behandles ved at legen stikker et plastrør eller en nål inn i brysthulen under lokalbedøvelse. Dermed slippes luften som har samlet seg i brysthulen ut.

– Dette inngrepet medfører en risiko for blødninger og infeksjoner, og at selve lungen kan bli skadet av plastrøret, forklarer Oveland.

Når legen først har oppdaget at lungen er punktert, har utfordringen vært å skille pasientene som må ha behandling fra de som ikke bør ha det. Så langt har dette vært en umulig oppgave utenfor sykehus, der det ikke finnes CT-scannere. Nå viser Ovelands studier at ultralyd egner seg til å overvåke utviklingen av punkterte lunger over tid, ved at legen tar gjentatte målinger og følger med på om luftlommen i brysthulen utenfor lungen blir større. Blir lommen stor, bør legen behandle for å hindre pusteproblemer, større skader eller i verste fall dødsfall.  Men holder luftlommen seg liten, kan legen vente og se, i stedet for å sette i gang med den inngripende behandlingen med det samme, slik det oftest gjøres i dag.

Skånsomt for pasienten

Fordi ultralyd er trygt, og  nå viser seg å være svært nøyaktig, mener Oveland ultralydundersøkelser av punkterte lunger bør brukes oftere også på sykehusene. Der overvåkes lunger over tid ved at det gjentatte ganger tas røntgen eller CT-bilder, noe som medfører strålingsfare for pasienten.

– På verdensbasis ser vi en økning av krefttilfeller forbundet med stråling fra medisinske undersøkelser, forklarer Oveland.

Ultralyd er en skånsom metode som ikke innebærer stråling. Undersøkelser kan gjøres der pasienten er, slik at pasienten slipper å bli trillet omkring i korridorene, noe som er en ekstra belastning for en som er hardt skadet.

– Ultralyd bør innføres som standard undersøkelse på intensivavdelinger, mener Oveland.

Han sitter nå i en faggruppe av anestesileger som sammen med Legeforeningen utvikler et obligatorisk ultralydkurs i utdanningen for alle anestesileger i Norge.

Nils Petter Ovelands forskning ble finansiert av medlemmene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.