Skip to main content

Blodsirkulasjon og væskebehov

Kan vi utvikle enklere metoder for å fange opp endringer i blodsirkulasjon og dermed beregne blodtap og væskebehov? Det ser stipendiat Ingrid Elise Hoff på i sitt doktorgradsarbeid.

Portrett av Ingrid Elise Hoff

Hva forsker du på?

Jeg forsker på hemodynamikk; det vil si endringer i blodsirkulasjonen som følger av bevegelser i lungene og hjertet og interaksjonen mellom disse. Trykk- og volumforhold i lungene og hjertet påvirker blodforsyningen til resten av kroppen. Endringene kan under bestemte forutsetninger fortelle oss noe om pasientens volumtilstand og hvorvidt pasienten trenger å få tilført blod eller andre væsker.

Hvorfor er dette viktig?

Det kreves avansert medisinsk utstyr for å fange opp disse sirkulasjonsendringene, og vi vil blant annet se på om enklere metoder kan utvikles. Vi er spesielt interessert i hvordan vi kan bruke kunnskapen om disse sammenhengene til å vurdere væskebehovet hos kritisk syke pasienter; for eksempel hardt skadde pasienter, intensivpasienter eller pasienter som gjennomgår operative inngrep. Vi håper å kunne bidra til å finne bedre og raskere metoder for å beregne blodtap hos disse pasientene.

Dette er viktig for å planlegge tilførsel av riktig mengde væske eller blod, eller medikamenter hos de som ikke skal ha væske. Jeg er del av en gruppe på flere ved OUS/Ullevål som holder på med samme tema, og vi gjør undersøkelser både på pasienter og friske forsøkspersoner.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten?

Forhåpentligvis kan forskningen vår bidra til å utvikle raskere og enklere metoder for å estimere blodtap hos alvorlig syke pasienter. Dette vil blant annet kunne bidra til at pasientene får enda bedre behandling allerede før de kommer til sykehus.