Skip to main content

Kvaliteten på luftambulanseoppdrag

Hvordan kan man kan måle kvaliteten på luftambulanseoppdrag? Det er utgangspunktet når stipendiat Helge Haugland og et internasjonalt ekspertpanel skal utvikle kvalitetsindikatorer for luftambulansetjenesten.

Hvordan kan man vite om man gjør en god jobb når man ikke måler kvaliteten på arbeidet? Og hvordan kan man forbedre kvaliteten man ikke måler?

Slik dagens situasjon er, finnes det ingen systematisk kvalitetsmåling av luftambulanseoppdrag i Norden. Dette ønsker vi å endre. Ved å måle kvaliteten på luftambulanseoppdrag håper vi å kunne identifisere de basene som presterer best, for at alle skal kunne lære av dem. Videre ønsker vi å avdekke hvilke områder basene må jobbe mer målrettet med for å øke kvaliteten. Ved å dokumentere hvilke type oppdrag som gir høy kvalitets-score, og hvilke som ikke gir det, håper vi dessuten å kunne bidra til at luftambulansen blir brukt på en slik måte at man får utnyttet luftambulanseressursen optimalt. Dette tror vi vil bidra til at de pasientene som trenger det mest, får hjelp av luftambulansen.

Det verktøyet man bruker for å måle kvalitet i helsetjenesten kalles kvalitetsindikatorer. Dette er målbare variabler, og de gir oss dermed et mål på hvor godt en helsetjeneste presterer, samt hvordan man kan bedre kvaliteten i den aktuelle tjenesten. På den måten kan kvalitetsmåling hjelpe oss med å bli bedre.

Når kvalitetsindikatorer skal utvikles, bør man kombinere de beste vitenskapelige resultater med klinisk ekspertise og pasientenes egne verdier. Denne utviklingen av kvalitetsindikatorer kan gjøres av et ekspertpanel. I èn av mine studier vil et slikt internasjonalt sammensatt ekspertpanel utvikle kvalitetsindikatorer til bruk i luftambulansetjenesten. Ved hjelp av kvalitetsindikatorene som defineres i denne studien, skal vi måle kvaliteten på luftambulanseoppdrag ved 15 ulike baser i Finland, Sverige, Danmark og Norge. På den måten kan vi identifisere de områder hvor tjenestene allerede leverer god kvalitet, men også de områder hvor kvalitetsforbedring er nødvendig.

Ved å finne ut hvilke luftambulansebaser som presterer best på ulike kvalitetsområder, kan vi lære av de beste. Dette gagner hele luftambulansetjenesten – men først og fremst kommer det pasienten til gode.