Skip to main content

Intubering: Når pasienten må ha pustehjelp

Vi kan ikke overleve mange minutter uten pust. Men hvordan er det best å hjelpe pasienten med å puste? Og er det noen pasienter som bør vente med å få pustehjelp til de kommer på sykehus? Det har Espen Fevang forsket på i sitt doktorgradsarbeid.

Portrett av Espen Fevang

Espen Fevang disputerte ved Universitetet i Stavanger 11. april 2019 med avhandlingen «Complex interventions need complex interpretations: Evidence-based focus on prehospital endotracheal intubation», som er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Fevang inviterte først en gruppe eksperter innen akuttmedisin til å se på hvilke områder innen akuttmedisin det er mest behov for ny forskning. Ett av disse områdene viste seg å være avansert luftveishåndtering utenfor sykehus, der legene sikrer frie luftveier og hjelper pasienten med å puste.

Som en del av arbeidet med doktorgraden har Fevang gjennomgått tilgjengelig forskningslitteratur og studier som er gjort på intubering utenfor sykehus, for å se om det var mulig å trekke ny kunnskap ut fra disse.

Deretter så han på alle pasientene som ble behandlet med avansert luftveishåndtering ved tolv akuttmedisinske sentre (luftambulanse og akuttbiler) i Norden gjennom en periode på atten måneder, for å kartlegge hvordan behandlingen blir gjennomført i disse systemene.

Til slutt gjorde Fevang en simuleringsstudie, som betyr at forskeren lager en situasjon som ligner mest mulig på den fagfolkene møter ute i felt. Her undersøkte Fevang om det hjelper å snu pasienten fra ryggleie og over på magen under intuberingen hvis luftveiene er sperret av oppkast og blod.

Luftambulansetjenesten i Norge er organisert og betalt av helseforetakene, som har 1,2 mrd. i årlige utgifter til luftambulansetjenester. På toppen av dette bidrar Stiftelsen Norsk Luftambulanse hvert år med over 200 millioner kroner til forskning og utvikling for å gi akutt syke og skadde best og raskest mulig behandling utenfor sykehus.