Skip to main content

Kliniske studier

Hvis stipendiatene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber med kliniske studier og står fast med noe, kan de spørre Arne Skulberg om hjelp.

Arne Skulberg

Arne Skulberg

Konsulent

arne.skulberg@ntnu.no

Skulberg er postdoktor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU og prosjektleder på NINA1-studien, en stilling som er et samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Helse Midt og NTNU. Samtidig er han konsulent for stipendiater i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og andre i vår organisasjon som jobber med kliniske studier.

En klinisk studie, eller utprøvende behandling, er et forsøk der man prøver ut ny behandling på mennesker. Denne typen forskning er underlagt et strengt regelverk, må ha nødvendige offentlige godkjenninger og følger strenge etiske retningslinjer. Noen kliniske studier omfatter testing av et legemiddel, og kan innebære bruk av helt nye medikamenter eller bruk av kjente legemidler på nye bruksområder. Det er også mange kliniske studier som ikke involverer legemidler, men ser nærmere på behandlingsmetoder.

Selv tok Skulberg doktorgraden i 2019, på et prosjekt om nalokson som nesespray. Nalokson har i mange år blitt brukt i sprøyteform som motgift med heroinoverdoser. Sammen med NTNU og et norsk farmasøytisk selskap har han forsket frem og utviklet morfinmotgiften nalokson til å kunne gis som nesespray, ikke bare sprøyte.

I den store NINA-1 studien, der Arne Skulberg er nasjonal koordinator, sammenlikner forskerne nalokson gitt som nesespray og sprøyte til pasienter som behandles for overdose av ambulansen i Oslo og i Trondheim. 200 pasienter er inkludert, og studien nærmer seg avslutning.

I Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber Arne Skulberg forskergruppene både i Trondheim, med REBOA-prosjektet, og i Innlandet med utprøving av smertestillende. Han har bred erfaring med å designe, organisere og gjennomføre avansert forskning utenfor sykehus.

Arne Skulberg er spesialist i anestesi, og jobber på Legeambulansen 119 i Oslo og på Anestesiavdelingen ved Ullevål, Oslo universitetssykehus. Du finner også publikasjonene hans i CRISTIN og PubMed.