Skip to main content

Forskning på akuttmedisin
for å gi deg rask og riktig behandling

Målet er at våre forskere, i tett samarbeid med universiteter og helseforetak, skal bidra til at alle i Norge skal få raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus. Det vil vi oppnå ved å forske på pasientbehandling, prosedyrer, systemer og medikamenter.

Slik styrker vi akuttmedisinsk fagkunnskap
som redder stadig flere liv.

Ledende fagmiljø i Europa

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har etablert seg som en ledende forskningsinstitusjon innen
prehospital akuttmedisin i Europa

Hva forsker vi på akkurat nå?

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er Europas største forskningsmiljø innen prehospital akuttmedisin.
Vi har akkurat nå 25 doktorgradsstipendiater som er ansatt for å bidra til at pasientene skal få best mulig prehospital behandling.

00 / 00
00 / 00

Møt våre forskere og deres prosjekter

Vi ønsker at det medisinske tilbudet utenfor sykehus skal være best mulig – derfor forsker vi på områder som kan forbedre luftambulansetjenesten.

Slagambulansen i Østfold

Den spesialbygde slagambulansen er et rullende laboratorium med CT-skanner om bord. Siden oktober 2014 har den rykket ut til pasienter i Østfold. Bemannet med en paramedic, en spesialtrent anestesilege og en erfaren sykepleier, har den allerede gitt mange pasienter med symptomer på hjerneslag eller skader og andre sykdommer i hodet mulighet til å bli undersøkt i god tid før de ankommer sykehus.

Våre siste publikasjoner

Correct block used now 🙂

ST: no, missing icon switching

Test

Litt ekstra tekst

SE ALLE VÅRE PUBLIKASJONER OG RAPPORTER