Skip to main content
Tp personer som holder hender

En gave med historie

Marit Thon Lossius har de siste 15 årene vært kontaktperson innen arv og testamentariske gaver. Hun har fått flere henvendelser gjennom årenes løp i forbindelse med denne type donasjoner.

Vi er svært takknemlige for alle gavene vi får. Jeg blir glad og ydmyk på vegne av alle de som tar et bevisst valg og ønsker at deres arv skal gå videre for å kunne hjelpe andre som trenger det. Mange ønsker å gi til en ideell organisasjon som har betydd noe i deres liv. Andre har kanskje ikke livsarvinger selv. Grunnene er ulike.

Vi mottar gaver fra hele landet. Det har hendt at jeg får en større innsikt i bidraget etter hvert. Det er ofte ulike historier bak gavene. Jeg husker blant annet en dame som testamenterte gården sin til Stiftelsen. Og en mann som ønsket å gi et bidrag slik at hans hjertesak skulle få fortsette videre gjennom vårt arbeid. Jeg synes det er flott at de velger å gi til vårt formål, og at den gode dugnads-ånden fortsetter, sier Marit.

Det å gi en gave er generøst, og det er en fin tanke at personene ønsker å hjelpe de som rammes av sykdom og skade. De bidrar i arbeidet med å spare livsviktig tid og gi raskere behandling til flere. Gavene har en viktig betydning for akuttmedisin nasjonalt.

Slik vil en testamentering til oss være et bidrag til en fortsettelse, mer enn en markering av en slutt.

Takk for din støtte!

Marit Thon Lossius

Marit Thon Lossius

Økonomi- og administrasjonssjef

marit.thon.lossius@norskluftambulanse.no

+47 95 08 86 62