Stiftelsen Norsk luftambulanse

En gave med historie

– Vi er svært takknemlige for alle donasjonene vi får. Jeg blir glad og ydmyk på vegne av alle de som tar et bevisst valg og ønsker at deres arv skal gå videre for å kunne hjelpe andre som trenger det, sier Marit Thon Lossius, økonomi- og administrasjonssjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Mange ønsker å gi til en ideell organisasjon som har betydd noe i deres liv. Andre har kanskje ikke livsarvinger selv. Grunnene er ulike.

– Vi mottar gaver fra hele landet. Det har hendt at jeg får en større innsikt i bidraget etter hvert. Det er ofte ulike historier bak gavene. Jeg husker blant annet en dame fra distrikts-Norge som testamenterte hele gården sin til Stiftelsen Norsk Luftambulanse og en mann som ønsket å støtte lokalmiljøet slik at hans hjertesak skulle få fortsette videre gjennom vårt arbeid. Jeg synes det er flott at de velger å gi til vårt formål, og at den gode dugnadsånden forsetter, sier Marit.

Slik vil en testamentering til oss være et bidrag til en fortsettelse, mer enn en markering av en slutt.

Det å gi en gave er generøst, og det er en fin tanke at personene ønsker å hjelpe de som rammes av sykdom og skade. De bidrar i arbeidet med å spare livsviktig tid og gi raskere behandling til flere. Gavene har en viktig betydning for akuttmedisin nasjonalt.

Marit Thon Lossius er økonomi- og administrasjonssjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Marit Thon Lossius er økonomi- og administrasjonssjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Takk for din støtte!

 

Testamentarisk gave

Dersom du ønsker mer informasjon om arv og testament, kontakt Marit Thon Lossius, økonomi- og administrasjonssjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

marit.thon.lossius@norskluftambulanse.no

Tlf: 95088662