Skip to main content

Du kan trygt ta imot våre ververe under pandemien

Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber alltid med å skaffe midler til vårt viktige arbeid. Derfor går vi fra dør til dør i hele Norge for å fortelle om arbeidet og signere opp nye støttemedlemmer. Du kan føle deg trygg på at det ikke er smittefare forbundet med å få besøk av en av våre ververe.

Informasjon vedrørende feltverving og covid-19

Våre ververe, som kanskje ringer på hjemme hos deg, er underlagt et meget strengt smittevernsregime. Alle er opplært i Norsk Innsamlingsråds nasjonale veileder for feltverving under pandemi i Norge. Sjeflegene i Røde Kors, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Leger Uten Grenser har godkjent denne. Veilederen er blitt bransjestandarden for å drive forsvarlig feltverving.

Det betyr at:

Disse reglene skal alltid følges, og da er det ingen risiko for smittespredning mellom giver og verver.

Vi samarbeider med flere andre organisasjoner og følger nøye med på utviklingen og tilpasser smittevernsregimet deretter.

Hvordan kjenner man igjen en verver fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse?

Alle våre ververe skal uoppfordret vise et identifikasjonskort med navn og bilde av seg selv. De vil bære plagg med vår logo på slik at det kommer tydelig fram at de jobber for Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Slik ser våre ververe ut (sommeruniform):

en verver fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Du kan trygt støtte vårt arbeid

Dersom du velger å støtte oss, vil ververen sette opp en avtalegiro med fast månedlig trekk. Denne avtalen vil være aktiv helt til du selv avslutter den. Ververen vil be om kontonummer, navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer for å kunne sette opp avtalen. All denne informasjonen kan du trygt oppgi. Våre ververe vil ikke be om kontanter, og av sikkerhetshensyn vil de ikke ta imot noen heller.

Inntektene fra dette arbeidet gjør de mulig å drive forskning og utvikling for en stadig bedre luftambulansetjeneste i Norge. Slik kan flere alvorlig skadde eller akutt syke få en raskere og bedre behandling der de er. I Norge skal ingen miste livet grunnet sen eller mangelfull medisinsk behandling. Vår forskning og utvikling bidrar til å redde liv.

Har du spørsmål? Ta kontakt med giverservice på telefon 64 90 43 00.