Skip to main content
Luftambulansehelikopter flyr i vinterlandskap på fjellet

Dette gjør Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Uten ditt bidrag hadde vi ikke kunnet jobbe videre med forskning og utvikling av den statlige luftambulanse­tjenesten. Tusen takk for at du er med på å redde liv. Her er noe av det støtten går til:

Hjelp 113-appen

Gratisappen Hjelp 113 ble utviklet for å gi nødetatene koordinatene til din posisjon ved ulykker og andre akutte tilfeller. Du kan ringe nødetatene direkte via appen, og posisjonen deles automatisk. Per 2022 har dette resultert i over to millioner nedlastninger av appen!

Appen oppgir nødetatenes og legevaktens telefonnummer, slik at du har alle numre samlet på ett sted. Samtidig gir den en oversikt over hjertestartere som befinner seg i nærheten av deg.

Videooverføring: Ser hva som skjer

Ser video gjennom hjelp 113

Ved hjelp av mobilkameraet ditt kan du nå vise 113- og legevaktsentralene hva som skjer på skadestedet. Slik kan de gi bedre hjelp og råd. Noen ganger kan det avverge et legevaktbesøk, og noen ganger får pasienten raskere hjelp dersom det viser seg å være akutt.

Videoløsningen er utviklet av Norsk Luftambulanse og ble overdratt til det offentlige høsten 2021.

Ekstra trening på Camp Torpomoen

Hvert år arrangerer Stiftelsen Norsk Luftambulanse treningsleiren Camp Torpomoen. Her samles leger, redningsmenn og piloter i luftambulansen seg for å trene uavbrutt sammen, for å øve på samarbeid og standardisering av redningsarbeidet. Dette skjer gjennom teoretisk undervisning i tillegg til praktiske oppgaver i form av virkelighetsnære scenarioer.

I tillegg til å styrke samarbeidet, skal leiren sikre høy kvalitet for både pasienter og crew. Camp Torpomoen er et tillegg til den formelt påkrevde treningen mannskapene gjør på basene.

Fire brannmenn i uniform gjør seg klare til å rykke ut som akutthjelpere.

Akutthjelpere – hjelpen som ankommer først

Undersøkelser viser at brannetaten i snitt ankommer skadestedet 16 minutter før ambulansen – særlig i grisgrendte strøk. Derfor er det viktig at brannmannskapene har kunnskapen som trengs for å redde liv. Gjennom akutthjelperutdanningen har vi bestemt oss for å gjøre noe med det.

Vi utdanner over 1000 nye akutthjelpere hvert år, og sørger for at de som allerede er utdannet får re-treningen de trenger for å holde kunnskapen ved like. Dette har vi gjort siden 2010, i tett samarbeid med Helsedirektoratet.

Værkamera: Forutsigbart flyforhold

Langtidsvarselet er ikke godt nok for helikoptermannskapet når de skal avgjøre om det er trygt eller ikke å rykke ut på et oppdrag. Derfor har Stiftelsen Norsk Luftambulanse utviklet værkamerastasjoner – avanserte fotobokser – i hele landet.

Disse overvåker værforholdene og direktefôrer helikopterbasene med bilder av hvordan været er på gitte steder. Det finnes over 140 værkamerastasjoner fra nord til sør, og disse består av til sammen 350 kameraer som tar 35 000 bilder om dagen. Bildene kan mannskapene se på både datamaskin, nettbrett og smarttelefonen.

Det er ikke nok at ett bilde sier mer enn tusen ord når sikkerhet er i førersetet. Inni værkameraboksene er det sensorer som måler temperatur, skyhøyde og lufttrykk. Disse målingene oppdateres i systemet annethvert minutt.

PinS-ruter lar helikopteret instrumentfly i dårlig vær

Illustrasjon av GPS-flyging i mørket.

Ved å lage satelittbaserte innflygningsruter, kan legehelikopteret instrumentfly til baser, lokalsamfunn og sykehus nærmest på autopilot når været hindrer sikten eller skydekket er lavt.

Norge er et land med mye vær, for å si det mildt. GPS-rutene utvikles for å kunne gjennomføre flere oppdrag når været er dårlig. Rutene sikrer trygge flyturer for pasienter og mannskap.

Dette er standard teknologi for rutefly som kun beveger seg mellom flyplasser, men revolusjonerende for legehelikoptre som i praksis flyr og lander overalt.

Ledende fagmiljø i Europa

Takket være faste bidrag fra våre støttemedlemmer- og bedrifter, er vi blant Europas ledende forskningsinstitusjoner innen akuttmedisin utenfor sykehus. Vi beskjeftiger rundt 30 stipendiater i tillegg til nesten 20 forskere som jobber for å gjøre luftambulansen enda bedre.

Disse ressursene bidrar til å redde flere liv, og jobber for å finne svar og løsninger på flere av dagens utfordringer knyttet til avansert prehospital akuttmedisin.

Trening for bedre samarbeid mellom nødetatene

Lege og redningsmann evakuerer pasient fra bilvrak under øvelse i hurtigfrigjøring. Blir vurdert av øvelsesleder.

Rundt 30 000 ansatte i nødetatene har siden 1998 deltatt på kurs for å effektivisere og standardisere arbeidet på skadestedet. Kurset heter Tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid (TAS), og som navnet sier innebærer dette at ansatte i politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten har blitt samkjørt i livreddende førstehjelp.

Kursets hensikt er å spare livsviktig tid for pasientene, og forsikre at etatene jobber godt sammen. Det har i nyere tid blitt utviklet et nettbasert e-læringskurs, slik at desto flere redningsarbeidere kan delta på kursene.

Kurs for standardisering av pasientundersøkelsen

Vi er i over 20 år vært rettighetshavere til kursene PHTLS og AMLS (Pre Hospital Trauma Life Support/Advanced Medical Life Support. Årlig avholdes rundt 100 kurs for ambulansearbeidere, sykepleiere, leger og annet personell som jobber med akuttmedisin utenfor sykehus.

Kursene er inndelt i en teoretisk og en praktisk del, med overordnet mål om å standardisere pasientundersøkelsen. Dette sikrer gode, faglige vurderinger, og gjør det enklere å avgjøre hvor kritisk tilstanden er for pasienten. Kursene avholdes i tett samarbeid med landets helseforetak.