Skip to main content
En mann og dame signerer et dokument

Hva innebærer arveloven?

Stiftelsen Norsk Luftambulanse ønsker å gi informasjon om reglene i forbindelse med arv og testamentering. Ettersom ny arvelov trådte i kraft fra 2022 kan du her lese litt om hvilken betydning dette kan få for deg.

Etter den nye arveloven har man fått større frihet til å bestemme hvordan gjenstander og eiendeler skal fordeles. Arveloven holder fast ved pliktdelsarv til ektefelle og livsarvinger, men det betyr at det er lettere å testamentere gaver til organisasjoner og foreninger. Filantropi og private donasjoner har vist seg å bli mer vanlig og stadig flere nordmenn gir penger til frivillige organisasjoner.

Pliktdelsarven øker

Den delen av dødsboet som er forbeholdt avdødes livsarvinger kalles pliktdelsarv. Dette kan man ikke testamentere bort. Mange som allerede har skrevet testament lurer på hva som skjer når den nye loven trer i kraft. Svaret er at du ikke trenger å endre noe. Testamentet er fortsatt gyldig, så lenge det oppfyller formkravene som var gjeldende da testamentet ble opprettet.

Den øvre grensen for pliktdelsarv økte med den nye loven fra 1 million til 15 G (G = Folketrygdens grunnbeløp).

Det betyr at dersom du i testamentet har bestemt at en eller flere av dine livsarvinger kun skal ha pliktdelsarven (som tidligere var begrenset oppad til 1 million kroner), vil beløpet pr i dag bli justert opp til 15 G. Du trenger altså ikke å endre dette beløpet i testamentet, men det vil tolkes som 15 G etter den nye arveloven ved dødsfall som skjer fra 2022 og fremover.

Fritidsbolig og hytte

Tidligere kunne ikke foreldre testamentere bort fritidsbolig til ett av barna dersom det strider mot pliktdelsarven. I den nye arveloven vil det være større rom for å bestemme hvem som skal arve hytta.

Vi i Stiftelsen Norsk Luftambulanse ønsker å kunne bidra med råd og spre kunnskap testamentariske gaver. Vi skal kunne vise hvordan man kan gå frem for å skrive et testament, og hva du må gjøre om du ønsker å gi en del av arven til en hjertesak.


Har du spørsmål om arv og testamentariske gaver, ta gjerne kontakt med meg:

Anneline Botnen

Anneline Botnen

Ansvarlig for arv og testament

anneline.botnen@norskluftambulanse.no

+47 91 58 24 63