Stiftelsen Norsk luftambulanse

En folkedugnad for trygghet

Akuttaksjonen handler om å øke oppmerksomheten rundt alle som blir rammet av alvorlig skade eller akutt sykdom utenfor sykehus.

Årets Akuttaksjon har 113-varsling som tema. Vi vil gjøre befolkningen bedre forberedt på å handle raskt og riktig i en situasjon der liv er i fare. Dersom flere kan bidra til raskere varsling, slik at medisinsk personell finner frem til pasienten raskere, vil flere liv reddes.

Hjelp 113 er en app utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Appen hjelper 113-sentralen å finne deg, slik at du får raskere hjelp.

Last ned appen Hjelp 113

Start den og legg inn mobilnummer, så er den klar når du trenger den:

Når skal du alltid ringe 113?

I samarbeid med Helsedirektoratet har Stiftelsen Norsk Luftambulanse utformet et kort som hjelper deg med å varsle 113 i situasjoner der liv står på spill. Dette kortet sendes ut til alle de som støtter vårt arbeid for å bringe bedre og raskere hjelp ut til pasienten.

Ønsker du et slikt kort: BLI MED PÅ FOLKEDUGNADEN HER