Skip to main content
Til forsiden open_in_new

@Norskluftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber for at alle som er akutt syke og alvorlig skadde skal få raskere og riktigere medisinsk hjelp, uansett hvor i Norge de er.

Vi er en ideell organisasjon som jobber for å flytte avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten. I 45 år har vi talt pasientenes sak og sørget for nye løsninger. Over 300 000 støttespillere og 4000 støttebedrifter er med på folkedugnaden om å utvikle luftambulansetjenesten til å bli enda bedre.

Bli støttemedlem

Gi en enkeltgave

Dette gikk støtten til i 2023

Nyheter fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Innovasjon – for en bedre luftambulansetjeneste

Forskning på akuttmedisin – for å gi deg rask og riktig behandling

Kompetanse – Vi deler kunnskap for å styrke kjeden som redder liv