Skip to main content
Til forsiden open_in_new

Symbolsk gave

Et livsviktig sekund

Flere liv kan reddes dersom de får hjelp raskere.

For mange av de som rammes av akutte situasjoner utgjør sekunder forskjellen på liv og død. Derfor utvikler vi verktøy som gjør det mulig for både befolkningen og nødetatene å spare livsviktige sekunder.

Gi en symbolsk gave

Raskere og riktigere varsling

Målet med alt Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjør er å bidra til at flere liv reddes. For at flere liv skal reddes må hele redningskjeden fungere optimalt i akutte situasjoner. Et viktig ledd i denne kjeden er varsling og førstehjelp. Derfor har Stiftelsen Norsk Luftambulanse utviklet appen Hjelp 113 og det digitale førstehjelpskurset Akutt-ABC. Disse verktøyene bidrar til at folk er bedre forberedt når en alvorlig akutt situasjon oppstår.

Samtrening mellom nødetatene

I over 20 år har Stiftelsen Norsk Luftambulanse arrangert kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid for redningspersonell i Norge. Ansatte fra brannvesen, politi og ambulansetjenesten samles på kurs. Her utfordres de med ulike scenarioer og øvelser. Siden oppstarten i 1998 har over 30 000 ansatte i nødetatene deltatt på kurset.

Målet med TAS-kursene er å få en felles situasjonsforståelse når akutte skader skjer. Dette skal spare tid som er livsviktig for pasienten.

Helikopter lander rett ved pasient

Er du redd for at liv eller helse er i fare?

Ikke vent og se, ring 113

I Norge er det 1 av 3 som ikke ringer nødtelefon med en gang. Mange vil sjekke puls eller legge personen i stabilt sideleie først. Når en akutt situasjon oppstår skal man alltid ringe 113 først.»

Hvert sekund teller når liv står på spill.

Nødetatene er avhengig av at ingen nøler med å ringe 113 når alvorlig sykdom eller skade oppstår. I en undersøkelse har Stiftelsen Norsk Luftambulanse funnet ut at 1 av 3 ikke ringer 113 med gang. Det er livsviktig at hjelpen kommer frem så raskt som mulig. Hvis du bruker noen minutter i dag på å forberede deg kan det bety forskjellen på liv eller død for en du er glad i.

Flere symbolske gaver

Symbolske gaver

Mange av oss har det vi trenger. Gled noen med en gave som redder liv! Du kan for eksempel velge å gi en gave som går til vår forskning på hjerneslag, eller en gave som støtter det viktige arbeidet vi gjør for å korte ned tiden mellom varsling og livreddende hjelp.

Flere måter å støtte vårt arbeid