Stiftelsen Norsk luftambulanse

Visjon

Visjonen «Ingen skal si vi kunne gjort mer» beskriver gruppen Norsk Luftambulanses fremtidsdrøm, fremtidige mål, som alle skal arbeide for å oppnå.