Stiftelsen Norsk luftambulanse

Vilkår og informasjon om personvern for appen Hjelp 113, eiet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA)

Hjelp 113 er en app som lokaliserer brukerens posisjon basert på smarttelefonens innebygde GPS eller ved å triangulere data fra mobilmaster. Posisjonen gjøres synlig på brukerens skjerm slik at den kan leses opp for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).