Stiftelsen Norsk luftambulanse

Vil du være med på å påvirke arbeidet vårt i region Sør?

17.april arrangeres regionrådsmøtet i region Sør, der det skal velges nye regionrådsmedlemmer. Vi trenger engasjerte støttespillere, og søker givere og støttemedlemmer til frivillige verv i regionrådene for å fortelle om hvem vi er, påvirke hva vi gjør og hjelpe oss dit vi vil. Er dette noe for deg?

Derfor er jeg frivillig i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Ove Frigstad

Ove Frigstad er regionrådsmedlem i region Sør.

Jeg har støttet Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) siden 1980-tallet. Som ambulansearbeider, brannmann og redningsdykker så jeg at SNLA gjorde en viktig jobb for den akutt syke og skadede pasienten. Jeg så også at flere byer i Norge fikk luftambulansebaser, men ingenting skjedde på Sørlandet. Jeg engasjerte meg sterkt i Stiftelsen for at også Sørlandet skulle få sin luftambulansebase. Og det gjorde vi, først sesongbase om sommeren, og i 1991 stod en permanent base klar. Det å være støttespiller og pådriver i Stiftelsen ga resultater.

Etter å ha vært veldig engasjert så gikk det mange år uten at jeg fulgte med på hva SNLA holdt på med. Men for noen år siden ble jeg engasjert igjen. Jeg stilte til valg i regionrådet og ble valgt inn. Jeg ser at det fortsatt er behov for engasjement for at luftambulansetjenesten i Norge fortsatt skal utvikle seg. Og det er behov for nye baser, og det krever engasjement og pådrivervirksomhet. I det sørlige Norge (indre Agder/Telemark) er det behov for en base og det er et arbeid jeg ønsker å engasjere meg i, og være pådriver for å få til.

-Ove Frigstad – regionrådsmedlem i region Sør

Hva gjør regionrådene?
Regionrådene skal være rådgivende organ for arbeidet i SNLA, og skal være høringsinstans i forkant når det gjelder viktige saker i organisasjonen. Regionrådene kan foreslå aktuelle saker til stiftelsens administrasjon for videre behandling. Arbeidet i regionene skal følge vedtatt møtekalender og årshjul. 

Regionrådene skal bidra til å avdekke akuttmedisinske behov, delta i pådriveraktiviteter, myndighetskontakt og nettverksbygging, samt marked- og synlighetsarbeid i samarbeid med stiftelsens administrasjon. 

Regionrådene skal være aktive overfor den sentrale valgkomiteen og foreslå aktuelle kandidater til styret og valgkomiteen i SNLA. 

Regionrådene skal behandle og innstille lokale formålssøknader innenfor de rammer som er gitt i handlingsplan og budsjett. 

Forslag om saker som ønskes behandlet på regionrådsmøtet må være innkommet til regionrådet senest tre uker før møtet finner sted. Det samme gjelder forslag til kandidater til regionråd og valgkomité (benkeforslag kan ikke fremmes). 

Arbeidet i regionrådene er frivillig og ulønnet arbeid. 

Hva vil kreves av meg?

Det forventes at du som frivillig deltar på et par fysiske møter og et par telefonmøter pr. år. I tillegg bør du delta på informasjonsmøte for å sette deg inn i hva Stiftelsen Norsk Luftambulanse arbeider med, sånn at du kan engasjere deg i noen av organisasjonens aktiviteter.

Hvem kontakter jeg?

Arild Sørensen: arild.sorensen@snla.no / 918 24 698