Stiftelsen Norsk luftambulanse

Vil du være med på å påvirke arbeidet vårt i region Midt?

20. mars arrangeres regionrådsmøtet i region Midt, der det skal velges nye regionrådsmedlemmer. Vi trenger engasjerte støttespillere, og søker givere og støttemedlemmer til frivillige verv i regionrådene for å fortelle om hvem vi er, påvirke hva vi gjør og hjelpe oss dit vi vil. Er dette noe for deg?

Derfor er jeg frivillig i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Bodil Holm, region Midt

Bodil Margrethe Holm, rådsmedlem i Region Midt.

Å kunne bosette seg i den kommunen man ønsker og uansett kjenne på trygghet i forhold til akuttmedisinske tjenester er for meg et grunnleggende prinsipp for videre desentralisert bosetting i vårt langstrakte land. Jeg jobber innenfor spesialisthelsetjenesten og som aktiv og frisk bruker av naturen omkring meg er jeg klar over at ulykke og/eller sykdom raskt kan ramme, og at tid og kompetanse da kan være avgjørende for utfallet. Stiftelsen Norsk Luftambulanse gir meg som rådsmedlem mulighet til å påvirke prioriteringer og satsningsområder som har betydning for meg. Frivilligheten inn i Stiftelsen Norsk Luftambulanse gir meg også mange nye flotte relasjoner, kompetanse og meningsdannelse. Et fint sted å være.

– Bodil Margrethe Holm, regionsmedlem i Region Midt, bor på Steinkjer og er ansatt i Helse Nord-Trøndelag HF.

Hva gjør regionrådene?
Regionrådene skal være rådgivende organ for arbeidet i SNLA, og skal være høringsinstans i forkant når det gjelder viktige saker i organisasjonen. Regionrådene kan foreslå aktuelle saker til stiftelsens administrasjon for videre behandling. Arbeidet i regionene skal følge vedtatt møtekalender og årshjul. 

Regionrådene skal bidra til å avdekke akuttmedisinske behov, delta i pådriveraktiviteter, myndighetskontakt og nettverksbygging, samt marked- og synlighetsarbeid i samarbeid med stiftelsens administrasjon. 

Regionrådene skal være aktive overfor den sentrale valgkomiteen og foreslå aktuelle kandidater til styret og valgkomiteen i SNLA. 

Regionrådene skal behandle og innstille lokale formålssøknader innenfor de rammer som er gitt i handlingsplan og budsjett. 

Forslag om saker som ønskes behandlet på regionrådsmøtet må være innkommet til regionrådet senest tre uker før møtet finner sted. Det samme gjelder forslag til kandidater til regionråd og valgkomité (benkeforslag kan ikke fremmes). 

Arbeidet i regionrådene er frivillig og ulønnet arbeid. 

Hva vil kreves av meg?

Det forventes at du som frivillig deltar på et par fysiske møter og et par telefonmøter pr. år. I tillegg bør du delta på informasjonsmøte for å sette deg inn i hva Stiftelsen Norsk Luftambulanse arbeider med, sånn at du kan engasjere deg i noen av organisasjonens aktiviteter.

Hvem kontakter jeg?

Elin Stavelielin.staveli@snla.no / 913 95 241