Stiftelsen Norsk luftambulanse

TAS 3: Store ulykker med mange skadde

Når det er mange skadde og store kjøretøy involvert settes redningsmannskapene på store prøver. Godt samarbeid og en felles forståelse for arbeidet er avgjørende for å redde liv. TAS 3 er et kursopplegg som gjør politi-, brann-, og redningstjeneste bedre i stand til å håndtere slike utfordringer.

Den overordnede intensjonen med TAS-kursene er at personell fra de forskjellige redningsetatene skal delta, lære og trene sammen. Samarbeid mellom de forskjellige etatene er svært viktig ved mange typer oppdrag. TAS 3-kurset, som går over to dager, har til hensikt å gjøre mannskapene bedre i stand til å håndtere ulykker med store kjøretøy, og situasjoner der det er mange skadde.

En ulykke med mange skadde byr på uvante utfordringer for redningsmannskapene:

Manglende erfaring: Redningsmannskaper får lite erfaring med å håndtere katastrofer fordi det heldigvis skjer sjelden. Derfor har mannskapene ofte for lite trening i samarbeid, i prioritering av arbeidsoppgaver, organisering av effektiv evakuering og bruk av utstyr.

Redningsteknisk utfordring: Ulykker med tunge kjøretøy (for eksempel busser og lastebiler) representerer en stor redningsteknisk utfordring både for mannskapenes kunnskaper og utstyr.

Nedkjøling: Syke og skadde mennesker blir nedkjølt selv på sommerdager. Forebygging av nedkjøling er viktig, men dessverre et forsømt område i hele redningstjenesten.

Hovedelementene i kurset er; Triage (prioritering av pasientbehandling), optimalisert pasientevakuering (OPEN), felles operativ forståelse (FORSTÅTT) og forebygging av hypotermi. I tillegg legges det vekt på redningstekniske aspekter når store kjøretøy er involvert.

I TAS 3 blir det lagt vekt på både teori og praksis. Mannskapene gjennomfører en øvelse den første dagen med den bakgrunnen og utstyret de har tilgjengelig. Kurset avsluttes også med en øvelse slik at de får testet ut både nyervervede kunnskaper og godt egnet utstyr.