Stiftelsen Norsk luftambulanse

TAS 2: Hurtigfrigjøring av pasienter

Hovedelementet i kurset tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid 2 (TAS 2) er å lære redningsmannskapene hvordan man raskest mulig kan frigjøre en fastklemt person fra et bilvrak. Rundt 150 omkommer og 11 000 skades i trafikken hvert år. Halvparten av de som omkommer dør i løpet av den første timen etter ulykken. Jo raskere pasienter kommer fram til endelig behandling (ofte et sykehus med traumeteam og kirurgisk ekspertise), jo større er sjansen for å overleve med minst mulig varige skader. Hovedmålsettingen med kurset TAS2 er å få pasienter raskere fram til sykehus ved å kutte ned på tiden som brukes på skadestedet.

TAS2Tid redder liv
Ifølge internasjonalt anerkjente standarder bør tiden på skadested ikke overskride 10 minutter. For pasienter som sitter fastklemt i bilvrak er dette ekstra viktig fordi man vet at de har vært utsatt for sterke krefter i og med at bilen er blitt klemt sammen. Det kan ta opp til flere timer å frigjøre slike pasienter når brannmannskapene må klippe opp bilen for å få pasienten ut.

Bruk av alternative frigjøringsmetoder kan mer enn halvere tiden det tar å frigjøre en fastklemt person. Frigjøring med bruk av vinsj er rimelig, sikker og utprøvd gjennom flere år.

Hurtigfrigjøring går ut på å trekke skaden i bilen ut, samme vei som den kom inn. Man fester kjettinger eller stropper gjennom vindusstolpene bak i bilen for å oppnå et mothold. Så festes kjettinger til stolpene og i rattstammen foran. Deretter vinsjes kupeen forsiktig tilbake mot opprinnelig form mens ambulansepersonell hele tiden har kontroll på pasienten. I mangel av vinsj kan man forankre kjettingen i et større kjøretøy som rygger.

Trener sammen
Gjennomføring av hurtigfrigjøring krever at brann-, politi-, og ambulansemannskaper jobber godt sammen. Kommunikasjon, samhandling og ledelse vil være viktige faktorer for å korte ned innsatstiden på skadestedet ved alle typer av redningsaksjoner. Derfor er kommunikasjon og samhandling prioritert i kurset TAS2.
Utrykningsetatene har selv etterlyst denne kompetanseutviklingen. Kurset setter fokus på de små og mellomstore ulykkene, som dessverre ofte er hverdagen for utrykningsetatene.

Gammel metode
Hurtigfrigjøringskonseptet ble først satt på dagsorden av skiftleder Trond Boye Hansen fra ambulansetjenesten i Oslo og Thor Kristiansen fra Oslo Brann- og redningsetat allerede på slutten av 1990-tallet. Overlege Johan Pillgram-Larsen ved Ullevål Universitetssykehus har fra starten av vært en viktig bidragsyter med sin spisskompetanse i traumatologi.  TAS 2 bygger videre på dette arbeidet, og kurset er videreutviklet av og forankret i Norsk Luftambulanses undervisningsavdeling.