Stiftelsen Norsk luftambulanse

Pre Hospital Trauma Life Support (ePHTLS)

PHTLS® står for Prehospital Trauma Life Support og er et kurs som tilbys i Norge til alt prehospitalt helsepersonell, spesielt til ambulansetjenester.

PHTLS® vektlegger i primærfasen de tiltak som er nødvendig for å opprettholde de vitale funksjoner. PHTLS-kurset gir innføring i en grundig og systematisk undersøkelsesteknikk basert på en antatt skademekanikk. Dette gir en rask og presis avklaring om pasientens vitale funksjoner er truet eller ikke.

Det er nå åttende utgave av PHTLS-boken som benyttes og både tekst og slides er oversatt til norsk.

PTHLS internasjonale nettside: www.naemt.org. 

Målgrupper
Kurset er egnet for leger og turnuskandidater i legevaktstjenester, ambulansepersonell både med og uten fagbrev og videreutdanning og sykepleiere som følger ambulanser eller har andre akuttmedisinske oppgaver på et ulykkessted, i mottakelse med mer.

Medisinsk personell i offshoretjenester i Nordsjøen har også valgt PHTLS som sitt standard traumekurs. Flere kurs kjøres også årlig på oppdrag fra Forsvaret.

Kursets innhold
Kurset består av en teoridel og en praktisk del. Teorien i kurset er nettbasert og avsluttes med en flervalgseksamen som må være bestått før oppmøte på praktisk dag. I tillegg til teori på nett, får du tilsendt en bok som er på engelsk. Den praktiske delen av kurset består av én dag, der siste delen av dagen er en praktisk eksamen. Pensumet er stort, og det anbefales å sette av god tid til forberedelser før kursstart.

Det er viktig å påpeke at dette ikke er et kurs i bruk av utstyr. Det krever at du behersker bruk av utstyr før kurset. Alle deltakere får tilgang til en oversikt over ”dette må du kunne før et LS-kurs» (AMLS eller PHTLS).

Den norske lægeforening har godkjent kurset som tellende med 17 poeng for etter- og videreutdanning i akuttmedisin i henhold til spesialistreglene for allmennmedisin.

Teori

 • Vurdering av åsted og omgivelser
 • Primær- og sekundær pasientundersøkelse ABCDE
 • Fyisologi og patofysiologi ved livstruende tilstander
  • Håndtering av luftveier, ventilasjon og oksygenering
 • Toraksskader
 • Blødning – sirkulasjonssvikt/sjokk
 • Skade på sentralnervesystemet – hode/hjerneskader
 • Skader på sentralnervesystemet – nakke og rygg
 • Spesielle hensyn;
  • traumer på gravide
  • barn og eldre pasienter
  • temperaturpåvirkning og skader
  • masseskader – triage
 • Muskel og skjelettskader
 • Avsluttende teoriprøve

Praktiske oppgavestasjoner

 • Oppgaveløsninger i team – basert på forskjellige scenario
 • Avsluttende praktiske oppgaver

På treningsoppgavene blir grupper på fire personer sendt rundt til forskjellige øvingsstasjoner. Oppgavene som gruppen tildeles, skal løses med det utstyr som er stilt til rådighet. Gruppens ledelse endres mellom hver stasjon og etter hver løsning evalueres innsatsen.

KiA – Kompetanseutvikling i akuttmedisin
Det er nok første gang i historien at den norske ambulansetjenesten opplever en så stor og felles ensartet opplæring innen et tema. En viktig faktor i Norge er KiA (kompetanseutvikling i akuttmedisin). Den fungerer slik at ambulansetjenestene har utdannet egne PHTLS-instruktører som benyttes sammen med kursmateriell og kursledere fra SNLA. Over 7 000 prehospitalt personell har til nå gjennomført kurset.

Påmelding
https://kurs.norskluftambulanse.no/kurs.aspx?coursecode=PHTLS