Stiftelsen Norsk luftambulanse

Mastergrad: Prehospital Critical Care

Skandinavias første masterutdanning i prehospital akuttmedisin.

I 2014 startet Universitetet i Stavanger og Stiftelsen Norsk Luftambulanse Skandinavias første høyere utdanning i akuttmedisin utenfor sykehus: Den tverrfaglige mastergraden Pre Hospital Critical Care er rettet mot leger, sykepleiere og ambulansearbeider og gjennomføres på deltid over fire år.

Studentene lærer om hvordan man håndterer akutt syke og skadde, samtidig som dette settes i en større sammenheng: Studiet tar opp kommunikasjon mellom fagpersoner og informasjonsflyt. Det er et eget emne om store ulykker og uønskede hendelser som terrorangrep. Pasientsikkerhet, en disiplin Universitetet i Stavanger (UiS) har et særlig sterkt fagmiljø innen, er et sentralt tema. Etikk og metode står også på fagplanen.

– Det er mange yrkesgrupper involvert i akuttmedisin utenfor sykehus og vi møtes på skadestedet med ulike utdanningsløp og uten opplæring i hva de andre tenker. En av tankene bak denne mastergraden er å endre på det, sier Stephen Sollid, førsteamanuensis ved UiS og sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

 
Pre Hospital Critical Care tar inn 25 studenter annen hvert år og undervises på deltid over fire år og kan kombineres med full jobb. Den fullverdige masterutdanningen på 120 studiepoeng som kvalifiserer til opptak til å forske videre og ta doktorgrad, for de som ønsker det. Interessen for studiet er stor med søkere fra hele Europa. Det første kullet, som startet i 2014, ble uteksaminert i juni 2018.

Foto: Terje Heiestad/Millimeterpress