Stiftelsen Norsk luftambulanse

Effektiv deling av pasientinformasjon

Et helt nytt system for å bedre informasjonsflyten mellom AMK, luftambulanse og sykehus.

Foto: Loke Gulliksen

På St. Olavs Hospital i Trondheim utvikles nå en digital pasientjournal som skal sikre at luftambulanselegene kan dokumentere pasientdata med god kvalitet, samtidig som arbeidspresset for journalskriving reduseres. Det vil si at når anestesilegen i luftambulansen gjør noe ute på oppdrag, dokumenteres dette elektronisk og lagres i et format som gjør det lett for forskerne å bruke dataene i luftambulanseforskning.

Prosjektet er gitt navnet “NorAir Capture”, og består blant annet av en online, elektronisk pasientjournal som erstatter papirene luftambulanselegene vanligvis noterer på i helikopteret.

I det helikopteret lander på St. Olavs Hospital er dermed alle pasientopplysninger fra undersøkelser gjennomført ute hos pasienten overført til en database på sykehuset. Dataene blir deretter kombinert med data fra pasientforløpet på sykehuset, og blir derfor en helt ny og effektiv kilde for forskerne.

Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Midt, St. Olavs Hospital, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Norsk Luftambulanse AS’ base i Trondheim, og er delt opp i tre deler:

  1. Etablering av nettbrettbasert pasientjournal i LAT
  2. Kombinering av data for hele pasientforløpet – et akuttmedisinsk datavarehus
  3. Implementering og opplæring i bruk av systemet

Den elektroniske pasientjournalen benyttes i dag ved luftambulansebasen i Trondheim.