Stiftelsen Norsk luftambulanse

Hvorfor tar vi bilder av været?

– Det føles som om vi har slått på lyset så vi kan se hvordan været egentlig er, sier flyger Jens Fjelnset i Norsk Luftambulanse AS.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Gjennom et prosjekt i Stiftelsen Norsk Luftambulanse har Fjelnset de siste årene utviklet et «værkamera», som er plassert i en værbestandig boks og med en spesialdesignet styringsenhet som sender bilder via mobilnettet til en egenutviklet applikasjon for smarttelefoner og nettbrett. Prosjektet startet sommeren 2013, og skal etablere kamerastasjoner på strategiske steder over hele Norge for å øke luftambulansens regularitet.

Disse stasjonene inneholder speilreflekskameraer som tar bilder av været, også i mørket. Dermed kan flygerne sjekke bildene før de letter for å se om det er flyvær der de skal.

– Med mer spesifikk informasjon kan vi lettere velge korteste vei. Vi kan avgjøre tidligere at et helikopter fra en annen base vil komme raskere frem, eller at bakkeambulanse må ta pasienten helt inn til sykehus. Da kan vi vinne verdifulle minutter. Som bonus oppnår vi mye større flysikkerhet, forteller Fjelnset, som selv monterer kameraboksene rundt omkring i landet.

Dataene fra værkameraene kan suppleres av det banebrytende GPS-baserte navigasjonssystemet Point in Space (PinS).

Godt inne i 2018 er over  60 slike kamerastasjoner i drift. Ett av dem står i Tinn kommune i Telemark, der sikten ofte kan være begrenset. Dette er bilder hentet fra værkamerastasjonen:

Tinnsjø_værkamera

Foto fra værkamerastasjonen i Tinn Kommune

Tilbakemeldingene fra brukerne har vært svært gode, og neste mål er å få opp over 80 kamerastasjoner over hele Norge.