Stiftelsen Norsk luftambulanse

Treningsleiren Camp Torpomoen

Verdifull trening på realistiske situasjoner.

Foto: Thomas Kleiven

Camp Torpomoen gir leger, flygere og redningsmenn i luftambulansetjenesten mulighet til å trene utover den treningsaktiviteten som normalt foregår på basene. Å trene uforstyrret og fokusert sammen med et større antall kolleger skal bidra til å styrke samarbeidet i crewet og øke standardiseringen av tjenesten. Dette vil gi høyere kvalitet på luftambulansetjenesten, samt bedre sikkerhet for både pasienter og personell.

Tilbakemeldinger og evalueringer av Camp Torpomoen viser at den er en suksess. Prioritering av relevant og virkelighetsnær, praktisk trening mottas svært positivt blant deltakerne og bidrar til Stiftelsen Norsk Luftambulanses mål om å flytte avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten.

Camp Torpomoen er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og gjennomføres i et tett samarbeid med Norsk Luftambulanse AS og helseforetakene der anestesilegene er ansatt.

Les reportasjen om Camp Torpomoen 2019 fra Stiftelsen Norsk Luftambulanses magasin, eller se video fra treningen her: