Stiftelsen Norsk luftambulanse

Ekstra beredskap - for en tryggere befolkning

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en av Norges største ideelle organisasjoner målt i antall støttespillere. Ved årsskiftet hadde vi personer fra 372 117 husstander registrert som givere. I tillegg har vi nesten 5 000 støttebedrifter og vi mottar store og små gaver fra både privatpersoner og organisasjoner.

Noen av midlene våre støttespillere bidrar med går til å etablere ekstra beredskap utover kontrakten med staten.

Vi har kjøpt og plassert ut legebiler på alle landets luftambulanse- og redningshelikopterbaser, vi etablerer midlertidige luftambulansebaser i påsken og vi stiller med dedikert helikopterberedskap til de største arrangementene.